Big Brother -visa

BB Store

BB Mobiili

 
Sub

Metronome

Endemol

TALON SÄÄNNÖT

Tervetuloa Big Brother -taloon

Big Brother -talossa vallitsevat tietyt säännöt, joita on tärkeä noudattaa talon asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi.

Talon asukkaat ovat eristyksissä ulkomaailmasta. Kamerat näkevät ja mikrofonit kuulevat koko ajan kaikkialle talossa, ja talon tapahtumia kuvataan 24 tuntia vuorokaudessa. Asukkaiden on pysyttävä Big Brother -talon alueella.

Seuraavien sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä ja pakollista Big Brother -yhteisön päivittäisessä elämässä.

TerveisinBig Brother

Kielletyt asiat lyhyesti

• Väkivaltainen käytös
• Tupakointi sisätiloissa
• Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista puhuminen muille kilpailijoille ilman Big Brotherin lupaa
• Mikrofonien tai kameroiden peittäminen tai niihin koskeminen
• Nimeämisistä puhuminen
• Kuiskiminen, piiloutuminen tai muu yritys estää Big Brotheria näkemästä ja kuulemasta
• Yritykset kommunikoida ulkomaailman kanssa
• Big Brotherin käskyistä kieltäytyminen

Ruoka ja talous

Asukkaat saavat viikoittain perusruokatarvikkeita. Ruokavarasto täydennetään kerran viikossa ja asukkaiden on pärjättävä sillä.

Asukkailla on yhteinen viikkobudjetti (16€/asukas/viikko), jolla asukkaat voivat tehdä hankintoja BB-talon kaupassa. Asukkaat voivat kasvattaa viikkobudjettiaan lyömällä vetoa viikkotehtävänsä onnistumisesta.

Vedonlyönnin minimipanos on 25% ja maksimi 99% viikkobudjetista.

Talon asukkaat tekevät ostoksensa kaupassa, joka on avoinna kaksi kertaa viikossa.

Viikkotehtävät

Asukkaat saavat joka viikko tehtävän, joka heidän on suoritettava.

Asukkaat voivat kasvattaa budjettiaan lyömällä vetoa viikkotehtävän onnistumisesta. Vedon suuruus on 25% - 99% viikkobudjetista. Jos viikkotehtävä epäonnistuu, pienenee budjetti vedonlyöntiprosentin verran. Vedonlyöntiprosenttia ei voi muuttaa ilmoituksen jälkeen.

Kun tehtävä annetaan, talon asukkailla on hetki aikaa päättää, millä summalla seuraavan viikon budjetista he lyövät vetoa tehtävän onnistumisesta.

Asukkaat saavat postiluukun kautta kirjallista materiaalia, jossa kerrotaan tehtävästä yksityiskohtaisemmin.

Viikkotehtävä on kaikille pääsääntöisesti pakollinen.

Lisäksi talon asukkaat voivat saada päivätehtäviä. Viikko- ja päivätehtävien säännöt eivät ole neuvoteltavissa.

Jos joku asukkaista kieltäytyy osallistumasta viikko- tai päivätehtävään, häntä voidaan rangaista.

Big Brother päättää tehtävän onnistuneesta suorittamisesta.

Nimeäminen

Yksi asukkaiden vaativimmista tehtävistä Big Brother -talossa on nimeäminen, jossa valitaan ne henkilöt, joista yksi joutuu äänestysviikon lopussa jättämään Big Brother -talon taakseen.

Kaikkien talon asukkaiden on nimettävä kaksi asukasta. Asukkaan on jokaisessa nimeämistilanteessa perusteltava, miksi juuri näiden kahden on hänen mielestään lähdettävä pois Big Brother -talosta.

Äänet annetaan seuraavasti:

Asukas antaa KAKSI ääntä sille, jonka haluaa eniten pois talosta ja YHDEN äänen sille, jonka haluaa toissijaisesti poistuvan talosta.

Äänet lasketaan lopuksi yhteen ja ne asukkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä, nimetään äänestykseen.

On tärkeää, että asukkaat harkitsevat perustelunsa tarkkaan molempien nimettyjen kohdalla ja ovat valmiita muotoilemaan mielipiteensä selkeästi päiväkirjahuoneessa.

Talon asukas ei saa valita nimettäviä kanssakilpailijoita arpomalla, vetämällä pitkää tikkua, heittämällä noppaa tai millään muulla tavalla, jossa valinta on sattumanvaraista.

Normaalissa häätöäänestyksessä päätös siitä, kuka joutuu lähtemään talosta, kuuluu katsojille, jotka äänestävät kuka lähtee talosta pois.

Asukas ei voi nimetä itseään. Jos talon asukas kieltäytyy nimeämästä kanssa-asukasta, Big Brother voi poistaa tämän henkilön talosta.

Talon asukkaille kerrotaan myöhemmin ketkä kaksi asukasta on nimetty äänestykseen.

Asukkaat eivät saa puhua nimeämisistä keskenään. Asukas ei siis saa kertoa toiselle, kenet talon asukkaista hän on nimennyt tai aikoo nimetä.

Kaikki asukkaat voivat kertoa ajatuksistaan ja tuntemuksistaan yksityisesti päiväkirjahuoneessa nimeämistilanteessa.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

Äänestys

Katsojat päättävät äänestämällä kuka joutuu lähtemään talosta.

Äänestystulos ilmoitetaan talon asukkaille ja TV-katsojille samanaikaisesti sunnuntain suorassa lähetyksessä.

Talon asukkaat kuulevat äänestystuloksen talossa olevista kaiuttimista.

Katsojat voivat äänestää puhelimitse ja tekstiviestein.

Äänestyksessä mukana olevien asukkaiden täytyy pakata kaikki tavaransa valmiiksi ennen häätölähetystä. Kun katsojaäänestyksellä häädetyn henkilön nimi julkistetaan, asukkaalla on minuutti aikaa poistua talosta. Häädetty asukas viedään talosta suoraan studioon, jossa suora lähetys on käynnissä. Talosta ulos äänestetty asukas osallistuu sunnuntain suoraan lähetykseen, jota juontaa Vappu Pimiä.

Kun talosta ulos äänestetty asukas lähtee talosta, kukaan muu asukas ei saa olla ulko-oven läheisyydessä. Muut asukkaat eivät saa nähdä/katsoa talon ulkopuolelle. Asukas joka rikkoo tätä sääntöä, voi saada rangaistuksen rikkeestään. Häädetyn poistuessa talosta on WC:ssä tai kylpyhuoneessa oleskelu kielletty.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

Juonittelut

Juonitteleminen ei ole sallittua.

Juonittelulla tarkoitetaan:

• Asukkaan vihjailua tai viittausta siitä, kenet hän aikoo nimetä, esim. "toivottavasti X ja Z ovat mukana sunnuntain äänestyksessä" tai "minä tiedän kyllä, ketä aion äänestää" nyökäten samanaikaisesti X:n suuntaan, tai "nuo kaksi ovat minun listallani".

• Kaikkia liittoutumia, joilla voi olla suora vaikutus nimeämiseen tai äänestykseen, esimerkiksi asukkaiden välinen sopimus siitä, että he eivät nimeä toisiaan.

• Asukkaan vihjailua tai viittausta siitä, keitä talon asukkaita hän on nimennyt.

Juonittelujen ja kaikkien sen esiintymismuotojen määrittely on lähes mahdotonta. Big Brother uskoo asukkaiden ymmärtävän, mitä juonittelulla tarkoitetaan ja ottavan sen huomioon myös omassa toiminnassaan. Jos asukas ei noudata näitä sääntöjä, Big Brother rankaisee säännön rikkojaa.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

Talosta poistuminen

Kaikki talon asukkaat muuttavat Big Brother -taloon vapaaehtoisesti.

Talosta voi poistua kolmella eri tavalla:

1) Tulemalla äänestetyksi ulos.

2) Lähtemällä talosta vapaaehtoisesti.

3) Big Brotherin ilmoituksesta.

Kun asukas häädetään tai lähtee vapaaehtoisesti talosta, hänen pitää viedä mukanaan kaikki taloon tuomansa omaisuus. Mitään tavaroita/ hyödykkeitä ei saa jättää muille asukkaille. Vastaavasti, kun talosta lähtee toinen asukas, ei hänen matkaansa saa antaa vietäväksi talosta ulos mitään, mitä hän ei itse ole sinne tuonut.

Kun asukas poistuu vapaaehtoisesti talosta, hän ei voi enää tulla takaisin.

Ulko-ovi on turvallisuussyistä lukossa ja se on pidettävä suljettuna aina. Osa lukoista on kauko-ohjattuja, ja niitä kontrolloi Big Brother.

Tulipalo- tai muussa hätätilanteessa talosta poistumiseen käytettäviä hätäuloskäyntejä ei saa yrittää avata missään muissa kuin edellä mainituissa olosuhteissa. Jos asukas ottaa askeleenkin näiden uloskäyntien ulkopuolelle, se tulkitaan talosta poistumiseksi.

Riippumatta siitä, miten asukas on poistunut talosta, hänen täytyy osallistua suoraan lähetykseen, joka esitetään sunnuntaina sekä sen lisäksi Big Brother Extra -ohjelmaan.

Luovuttaminen

Jos asukas haluaa luovuttaa ja lähteä talosta vapaaehtoisesti, hänen täytyy ilmoittaa tästä Big Brotherille päiväkirjahuoneessa. Asukkaan täytyy myös kertoa syy lähtöönsä. Hän voi poistua talosta vasta 48 tuntia sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Big Brotherille.

Jos joku asukkaista lähtee Big Brother -talosta vapaaehtoisesti, Big Brother voi ottaa mukaan uuden asukkaan. Tämä uusi asukas muuttaa taloon asumaan täysin samoilla ehdoilla kuin muutkin talon asukkaat. Talossa jo olevat asukkaat eivät saa missään olosuhteissa kysyä uudelta asukkaalta mitään ulkomaailmasta, ja uusi asukas ei saa puhua ulkomaailmaan liittyvistä asioista koskien ajanjaksoa 26.8.2008 eteenpäin. Jos joku asukas rikkoo tätä sääntöä, hän saa rangaistuksen.

Jos Big Brother -ohjelman voittaa joku mahdollisista uusista asukkaista, hän saa palkinnoksi saman rahasumman kuin muutkin talon asukkaat olisivat saaneet.

Uusi tai uudelleen sisään tuotu asukas ei voi nimetä tai tulla nimetyksi ensimmäisen talossa viettämänsä viikon aikana.

Big Brother -talo

Big Brother -talossa on:

• Päiväkirjahuone
• Makuuhuone
• Kylpyhuone
• Avara oleskelutila (olohuone), jossa keittiö
• Pihamaa
• WC
• Sauna sekä kylmä- ja lämminvesialtaat
• Terassi
• Varastohuone
• Kauppa

Kaikki tilat talossa on katettu kameroilla, joihin ei saa koskea eikä niitä saa peittää.

Päiväkirjahuone

Päiväkirjahuone on lukollinen, äänieristetty huone, johon talon asukkaat voivat mennä milloin tahansa kertoakseen ajatuksistaan ja tuntemuksistaan tai puhuakseen asioista, jotka painavat mieltä.

Ainoastaan Big Brother kuulee sen, mitä päiväkirjahuoneessa puhutaan. Muut talon asukkaat eivät saa tietää, mitä tässä huoneessa on puhuttu.

Päiväkirjahuoneeseen voi mennä silloin kun itse haluaa, mutta jokaisen asukkaan on käytävä huoneessa yhden kerran vuorokauden aikana sekä silloin, kun Big Brother pyytää asukkaan sinne.

• Kun asukas haluaa mennä päiväkirjahuoneeseen, hänen on soitettava huoneen oven vieressä olevaa ovikelloa.

• Huoneeseen ei saa mennä ennen kuin Big Brother on antanut luvan ja avannut oven.

• Asukkaan on tarkistettava, että huoneen ovi menee kiinni.

• Asukas istuu huoneessa olevalle tuolille.

• Asukas poistaa mikrofonin paristokotelon.

• Asukas odottaa, kunnes Big Brother antaa hänelle luvan puhua.

• Asukkaan tulee aina katsoa ja puhua kameraan päin. (Asukkaan ei tarvitse nojautua eteenpäin puhuakseen mikrofoniin).

• Keskustelu päättyy, kun Big Brother antaa asukkaalle luvan poistua. Asukas kiinnittää paristokotelon takaisin ja varmistaa että ovi sulkeutuu hänen takanaan.

• Huom! Saapuessaan päiväkirjahuoneeseen asukkaan on aina sammutettava oma mikrofoninsa irrottamalla paristokotelo. Päiväkirjahuoneessa puhutaan huoneessa olevaan mikrofoniin. Koska päiväkirjahuoneessa puhutaan luottamuksellisista asioista, on tärkeää muistaa tämä käytäntö.

Päiväkirjahuoneeseen ei voi mennä silloin, kun kauppa on auki eikä silloin, kun huoneessa on joku toinen.

Päiväkirjahuoneesta poistuttaessa mikrofoni on kytkettävä takaisin päälle laittamalla paristokotelo takaisin mikrofoniin. Tämä on tehtävä ennen paluuta olohuoneen puolelle.

Big Brother ei koskaan vastaa asukkaiden kysymyksiin, elleivät ne liity tehtävän suorittamiseen tai akuuttiin tilanteeseen Big Brother -talossa.

Big Brother saattaa usein reagoida lauseella "Big Brother palaa asiaan". Asukkaan on tällöin turha esittää asiasta lisätiedusteluja: Big Brother palaa asiaan myöhemmin.

Big Brother voi koska tahansa kutsua yksittäisen asukkaan päiväkirjahuoneeseen. Tätä kutsua on noudatettava välittömästi.

Nimeäminen tapahtuu päiväkirjahuoneessa.

Big Brother ei koskaan keskustele asukkaiden kanssa siitä, mitä ulkomaailmassa tapahtuu tai mitä kuvausmateriaalia televisiossa esitetään.

Big Brother voi vaatia kaikkia talon asukkaita tulemaan samanaikaisesti päiväkirjahuoneeseen - tai mihin tahansa talon huoneista.

Päiväkirjahuoneen ovi ei aina välttämättä avaudu heti. Odota kärsivällisesti.

Mahdollinen lääkärin tapaaminen tapahtuu päiväkirjahuoneessa.

Makuuhuone

Makuuhuoneen sänkyjä ei saa siirtää. Asukkaiden on nukuttava siihen suuntaan, johon Big Brother on määrännyt.

Nukkumaan mennessä mikrofoni sammutetaan ja laitetaan sängyn välittömään läheisyyteen.

Kylpyhuone

Suihkusta tulee lämmintä vettä ainoastaan tunnin päivässä Big Brotherin ilmoittamana aikana.

WC

Big Brother ei tule esittämään Internetissä, televisiossa tai muuallakaan luonnollisten tarpeiden suorittamista vessassa.

Keittiö

Keittiössä on kaikki tarpeelliset peruskeittiövälineet. Jos keittiössä jotain menee rikki huolimattoman käytöksen seurauksena, Big Brother ei korvaa rikkoutunutta tavaraa ehjällä.

Terassi ja pihamaa

Jos asukas yrittää kiivetä pihan seinälle, talon katolle tai yrittää kommunikoida ulkomaailman kanssa, hän saa rangaistuksen. Sama pätee, jos asukas yrittää katsoa aidan toiselle puolelle.

Ulkopuolelta heiteltyä tavaraa ei saa ottaa vastaan, eikä siihen saa koskea.

Pihamaalla on kylmä- ja lämminvesialtaat, jotka ovat käytössä samaan aikaan kuin sauna. Asukkaiden pitää puhdistaa altaat tarvittaessa. Tästä annetaan ohjeet erikseen.

Mikäli sataa lunta, terassi täytyy luoda/lakaista lumesta.

Talon ulkoseinällä on verho, jonka tiellä ei saa olla esteitä. Tuolit, kengät tai muu terassilla oleva irtain on pidettävä irti seinästä. Seinää vasten verhon kohdalle ei saa laittaa mitään nojaamaan.

Sauna

Big Brother ilmoittaa erikseen, kun sauna lämmitetään. Kun mennään saunomaan, mikrofoni jätetään saunan ulkopuolelle.

Varastohuone

Varastohuoneessa säilytetään siivoustarvikkeita, kuivatavaroita, pakasteita ynnä muuta sellaista. Big Brother täydentää peruselintarvikkeita (juurekset, jauhot, säilykkeet yms.) kahden viikon välein. Jos tavarat loppuvat ennen täydennystä, niitä ei saa lisää.

Käytön jälkeen varastohuoneesta otetut tavarat palautetaan varastohuoneeseen. Varastohuone on asukkaiden käytettävissä joka päivä, jolloin he voivat jättää sinne roskat, hakea siivousvälineitä jne.

Big Brother ilmoittaa, kun varastohuone avataan.

Yleistä tavaroiden ja välineiden käytöstä

Talon asukkaiden on pidettävä kaikesta taloon kuuluvasta irtaimesta hyvää huolta. Mitään talossa tai sen ympäristössä olevia kalusteita tai tavaroita ei saa rikkoa, viiltää, leikata, tahallisesti liata tai millään muotoa vahingoittaa. Sama koskee myös lattioita, seiniä, ovia, ikkunoita sekä kattoa.

Siisteys

Talon asukkaiden on pidettävä talo siistinä.

Siivouskomerossa on imuri ja siivoustarvikkeita.

Roskat lajitellaan seuraavanlaisesti:

• Sekajätteet
• biojätteet
• lasi

Jäteastiat löytyvät astianpesualtaan alta. Varastohuoneessa on lasitavaraa ja muovipulloja varten omat palautuspaikkansa.

Kodin tekstiilit ja niiden pesetys ovat Big Brotherin hallussa.

Kaikki talon peilit on puhdistettava joka sunnuntai ennen suoraa Big Brother -lähetystä. Puhdistusvälineet löytyvät siivouskomerosta ja varastohuoneesta. Big Brother voi tämän lisäksi vaatia milloin tahansa peilien puhdistamista. Vaatimusta on noudatettava ripeästi.

Kamerat, mikrofonit, paristot, kaiuttimet

Asukkailla ei ole yksityisyyttä asuessaan Big Brother -talossa.

Kameroilla voi kuvata kaikkialla aina.

Suurin osa talon kameroista on näkyvillä, ja useat niistä ovat kauko-ohjattavia. Eri puolilla taloa on kiinteitä mikrofoneja. Jokainen asukas kantaa henkilökohtaista langatonta mikrofonia, joka koostuu kahdesta osasta: lähettimestä ja itse mikrofonista. Mikrofonia on kannettava hereillä ollessa koko ajan ja sen on oltava toiminnassa. Asukas ei saa käyttää koruja tai asusteita, jotka saattavat osua mikrofoniin.

Kun talon asukas menee nukkumaan, mikrofoni suljetaan ja lähetin laitetaan sängyn välittömään läheisyyteen. Heti kun asukas herää, täytyy mikrofoni laittaa jälleen päälle ja kantaa mukana. Jos asukkaat esimerkiksi lähtevät yöllä vessaan tai keskustelevat pimeässä makuuhuoneessa, mikrofonien on oltava päällä ja mukana.

Mikrofoni suljetaan irrottamalla paristokotelo.

Lähettimen paristot pitää vaihtaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Paristolaatikko sijaitsee postiluukun yläpuolella. Paristolaatikko toimii myös käytettyjen paristojen poistoluukkuna. Paristot vaihdetaan välittömästi Big Brotherin ilmoituksen jälkeen.

Asukkailla on yksi viikko aikaa opetella kaikki mikrofonin käyttöä koskevat rutiinit. Tämän jälkeen väärinkäytöstä annetaan varoitus ja sen jälkeen rangaistus.

Big Brother voi antaa talon asukkaille suullisia ohjeita missä ja milloin vain. Kaikki yritykset manipuloida ja/tai peittää/tukkia/sulkea kameroita, mikrofoneja tai kaiuttimia on ehdottomasti kielletty. Kamerat ja mikrofonit ovat olennainen osa talon asukkaiden turvallisuutta.

Asukas ei myöskään saa oman mielensä mukaan sulkea mikrofoniaan. Jos asukas yrittää kuiskata tai kommunikoida muulla tavalla niin, ettei Big Brother kuule tai ymmärrä, hän saa siitä rangaistuksen. Asukkaat eivät saa kommunikoida ”salakielellä”.

Päiväkirja ja Internet

Big Brotherilla on omat Internet-sivut, joilla yleisö voi seurata, mitä talossa tapahtuu.

Turvallisuus/hätätilanteet

Asukkaiden on turvallisuussyistä aina noudatettava Big Brotherin antamia ohjeita.

Talossa paristonvaihtopisteen vieressä ja terassin molemmissa päädyissä on palosammuttimet. Sammutuspeite sijaitsee sisällä palosammuttimen vieressä.

Jos asukas on vähänkään epävarma, hänen ei pidä yrittää sammuttaa tulta vaan hänen on mentävä lähimmän hätäuloskäynnin luo.

Asukkaiden on muistettava sulkea terassin ovi nukkumaan mennessään.

Lääkkeet/sairaustapaukset

Jos lääkäriä tai hammaslääkäriä tarvitaan, he saavat tulla Big Brother -taloon niin, että potilas tutkitaan/hoidetaan päiväkirjahuoneessa tai varastossa.

Ensiapulaukku sijaitsee keittiön kaapissa.

Vakavimmissa sairaustapauksissa Big Brother arvioi tilanteen mukaan miten toimitaan.

Muuta

Tupakointi: tupakointi ja avotulenteko on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa.

Väkivalta: jos asukas käyttäytyy väkivaltaisesti, hänet voidaan poistaa välittömästi Big Brother -talosta ilman eri varoitusta.

Hyökkäävä käytös: jos talon asukas käyttäytyy rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai muuhun sellaiseen perustuen hyökkäävästi, eikä Big Brotherin kehotuksesta huolimatta suostu muuttamaan käytöstään, hän joutuu poistumaan Big Brother -talosta.

Big Brother voi milloin tahansa tehdä kaikkiin sääntöihin muutoksia siitä etukäteen ilmoittamatta.

Vastaava ohjelmatuottaja: Juha Juosila . Vastaava tuottaja: Misha Lagerstedt . Content Manager: Heini Härsilä
Sub Internet, Ilmalantori 2, 00033 MTV3. Puh: 010 300 300
2008 Subtv Oy All Rights Reserved