Häätöäänestyksessä Häädetty
 • Aso
  Aso
 • Minna
  Minna
 • Tuija
  Tuija
 • Lotta
  Lotta
 • Kätlin
  Kätlin
 • Terttu
  Terttu
 • Dana
  Dana
 • Jelena
  Jelena
 • Nino
  Nino
 • Sami
  Sami
 • Ragnar
  Ragnar
 • Sampo
  Sampo
 • Esa J
  Esa J
 • Esa A
  Esa A
 • Justiina
  Justiina
 • Toni
  Toni
 • Marko
  Marko
 • Saranna
  Saranna
 • Iida
  Iida
 • Antti
  Antti
 • Stephania
  Stephania
 • Cathy
  Cathy
TaaksepäinEteenpäin
Talossa tapahtuu:
Päivä 97 / 97 | vko 00

Talon säännöt

Tervetuloa Big Brother -taloon!

Big Brother -talossa vallitsevat tietyt säännöt, joita on tärkeä noudattaa talon asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi.

Talon asukkaat ovat eristyksissä ulkomaailmasta. Kamerat näkevät ja mikrofonit kuulevat koko ajan kaikkialle talossa ja talon tapahtumat kuvataan 24 tuntia vuorokaudessa. Asukkaiden on pysyttävä Big Brother -talon alueella.

Seuraavien sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä ja pakollista Big Brother -yhteisön päivittäisessä elämässä.

Terveisin,
Big Brother


Lue Paratiisin ja Slummin säännöt

EHDOTTOMASTI KIELLETYT ASIAT LYHYESTI

Väkivaltainen käytös

Talon tai sen irtaimiston tahallinen vahingoittaminen

Tupakointi, kynttilöiden sytyttäminen ja kaikenlainen avotulenteko sisätiloissa

Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista puhuminen muille kilpailijoille ilman Big Brotherin lupaa

Erilaisiin etnisiin ryhmiin, sukupuoleen, uskontoon tms. perustuen hyökkäävästi käyttäytyminen

Mikrofonien tai kameroiden peittäminen ja kameroihin koskeminen

Nimeämisistä puhuminen ilman Big Brotherin lupaa

Kuiskiminen, piiloutuminen tai muu yritys estää Big Brotheria näkemästä ja kuulemasta

Yritykset kommunikoida ulkomaailman kanssa

Big Brotherin käskyistä kieltäytyminen

RUOKA & TALOUS

Asukkaat saavat viikoittain perusruokatarvikkeita. Ruokavarasto täydennetään kerran viikossa ja asukkaiden on pärjättävä sillä.

Big Brother päättää, mitä tuotteita on tarjolla ja tarjontaa voidaan säännellä sen mukaan, miten asukkaat ovat suoriutuneet annetuista tehtävistä.

TEHTÄVÄT

Asukkaat saavat tehtäviä, jotka heidän on suoritettava.

Asukkaat saavat pääsääntöisesti postiluukun kautta kirjallista materiaalia, jossa kerrotaan tehtävistä yksityiskohtaisemmin.

Tehtävät ovat kaikille pakollisia.

Tehtävien säännöt eivät ole neuvoteltavissa.

Jos joku asukkaista kieltäytyy osallistumisesta tehtävien suorittamiseen, häntä voidaan rangaista.

Ainoastaan Big Brother voi päättää tehtävän onnistuneesta suorittamisesta.

NIMEÄMINEN

Yksi asukkaiden vaativimmista tehtävistä Big Brother -talossa on nimeäminen, jossa valitaan ne henkilöt joista joku joutuu äänestysviikon lopussa jättämään Big Brother -talon.

Nimeäminen tapahtuu yksityisesti asukkaan ja Big Brotherin välillä päiväkirjahuoneessa.

Kaikkien talon asukkaiden on nimettävä kaksi asukasta. Asukkaan on jokaisessa nimeämistilanteessa perusteltava, miksi juuri näiden kahden on hänen mielestään lähdettävä pois Big Brother -talosta.

Ensimmäinen asukkaan nimeämistä henkilöistä saa kaksi pistettä ja toinen yhden pisteen. Pisteet lasketaan lopuksi yhteen ja ne asukkaat, jotka ovat saaneet eniten pisteitä, nimetään äänestykseen.

On tärkeää, että asukkaat harkitsevat perustelunsa tarkkaan molempien nimettyjen kohdalla ja ovat valmiita muotoilemaan mielipiteensä selkeästi päiväkirjahuoneessa.

Talon asukas ei saa valita nimettäviä kanssakilpailijoita arpomalla, vetämällä pitkää tikkua, heittämällä noppaa tai millään muulla tavalla, jossa valinta on sattumanvaraista.

Lopullinen päätös siitä, kuka joutuu lähtemään talosta, kuuluu katsojille, jotka äänestävät kuka talosta poistuu.

Asukas ei voi nimetä itseään. Jos talon asukas kieltäytyy nimeämästä kanssa-asukasta, Big Brother voi poistaa asukkaan talosta.

Talon asukkaille kerrotaan myöhemmin ketkä kaksi asukasta on nimetty äänestykseen.

Asukkaat eivät saa puhua nimeämisistä keskenään. Asukas ei siis saa kertoa toiselle, kenet talon asukkaista hän on nimennyt tai aikoo nimetä. Jos näin tapahtuu, siitä seuraa rangaistus.

Kaikki asukkaat voivat kertoa ajatuksistaan ja tuntemuksistaan yksityisesti päiväkirjahuoneessa nimeämistilanteessa.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

ÄÄNESTYS

Katsojat päättävät äänestämällä, kuka joutuu lähtemään talosta.

Äänestystulos ilmoitetaan talon asukkaille ja TV-katsojille samanaikaisesti sunnuntain suorassa lähetyksessä.

Talon asukkaat kuulevat äänestystuloksen talossa olevista kaiuttimista.

Katsojat voivat äänestää puhelimitse ja tekstiviestein.

Äänestyksessä mukana olevien asukkaiden täytyy pakata kaikki tavaransa valmiiksi ennen lähetystä mahdollista lähtöä silmälläpitäen. Kun katsojaäänestyksellä häädetyn henkilön nimi julkistetaan, asukkaalla on minuutti aikaa poistua talosta. Häädetty asukas viedään talosta studioon, jossa suora lähetys on käynnissä. Talosta ulos äänestetty asukas osallistuu sunnuntain suoraan lähetykseen, jota juontaa Vappu Pimiä.

Ohjelman jälkeen asukas tapaa psykologi-kilpailijakoordinaattorin valmistautuessaan jälleen kohtaamaan ulkomaailman. Psykologi-kilpailijakoordinaattori kertoo Big Brother -talosta poistuneelle asukkaalle mihin mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Asukkaan täytyy noudattaa tässä tilanteessa kaikkia Big Brotherin antamia ohjeita.

Kun ulos äänestetty asukas lähtee talosta, kukaan muu asukas ei saa olla ulko-oven läheisyydessä tai talon ulkopuolisia ääniä kuulostelemassa. Muut asukkaat eivät saa nähdä/katsoa talon ulkopuolelle. Asukas, joka rikkoo tätä sääntöä, voi saada rangaistuksen rikkeestään.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

JUONITTELUT

Juonitteleminen ei ole sallittua.

Juonittelulla tarkoitetaan:

• Asukkaan vihjailua tai viittausta siitä, kenet hän aikoo nimetä, esim. "toivottavasti X ja Z ovat mukana sunnuntain äänestyksessä" tai "minä tiedän kyllä, ketä aion äänestää" nyökäten samanaikaisesti X:n suuntaan, tai "nuo kaksi ovat minun listallani".

• Kaikkia liittoutumia, joilla voi olla suora vaikutus nimeämiseen tai äänestykseen, esim. asukkaiden välinen sopimus siitä, että he eivät nimeä toisiaan.

• Asukkaan vihjailua tai viittausta siitä, keitä talon asukkaita hän on nimennyt.

Juonittelujen ja kaikkien sen esiintymismuotojen määrittely on lähes mahdotonta. Big Brother uskoo asukkaiden ymmärtävän, mitä juonittelulla tarkoitetaan ja ottavan sen huomioon myös omassa toiminnassaan. Jos asukas ei noudata näitä sääntöjä, Big Brother rankaisee tulkintansa mukaan säännön rikkojaa.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

TALOSTA POISTUMINEN

Asukkaat muuttavat Big Brother -taloon vapaaehtoisesti.

Talosta voi poistua kolmella eri tavalla:

1) Tulemalla äänestetyksi ulos.

2) Lähtemällä talosta vapaaehtoisesti.

3) Big Brotherin ilmoituksesta.

Kun asukas häädetään tai lähtee vapaaehtoisesti talosta, hänen pitää viedä mukanaan kaikki taloon tuomansa omaisuus. Mitään tavaroita/hyödykkeitä ei saa jättää muille asukkaille. Vastaavasti, kun talosta lähtee toinen asukas, ei hänen matkaansa saa antaa vietäväksi talosta ulos mitään, mitä poistuva asukas ei itse ole sinne tuonut.

Kun asukas poistuu vapaaehtoisesti talosta, hän ei voi enää tulla takaisin.

Ulko-ovi on turvallisuussyistä lukossa ja se on pidettävä suljettuna aina. Osa lukoista on kauko-ohjattuja ja niitä kontrolloi Big Brother.

Jos talo pitää evakuoida, hätäuloskäynti on pihan ovi.

Tulipalo- tai muussa hätätilanteessa talosta poistumiseen käytettäviä hätäuloskäyntejä ei saa yrittää avata missään muissa kuin edellä mainituissa olosuhteissa. Jos asukas ottaa askeleenkin näiden uloskäyntien ulkopuolelle, se tulkitaan talosta poistumiseksi.

Riippumatta siitä, miten asukas on poistunut talosta, hänen täytyy osallistua suoraan lähetykseen, joka esitetään sunnuntaina.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

LUOVUTTAMINEN

Jos asukas haluaa luovuttaa ja lähteä talosta vapaaehtoisesti, hänen täytyy ilmoittaa tästä Big Brotherille päiväkirjahuoneessa. Asukkaan täytyy myös kertoa syy lähtöönsä. Hän voi poistua talosta aikaisintaan 48 tuntia sen jälkeen kun hän on ilmoittanut asiasta Big Brotherille.

Jos joku asukkaista lähtee Big Brother -talosta vapaaehtoisesti, Big Brother voi ottaa mukaan uuden asukkaan. Tämä uusi asukas muuttaa taloon asumaan täysin samoilla ehdoilla kuin muutkin talon asukkaat. Talossa jo olevat asukkaat eivät saa missään olosuhteissa kysyä uudelta asukkaalta mitään ulkomaailmasta ja uusi asukas ei tietenkään saa puhua ulkomaailmaan liittyvistä asioista koskien ajanjaksoa 25.8.2009 eteenpäin. Jos joku asukas rikkoo tätä sääntöä, hän saa rangaistuksen.

Jos Big Brother -ohjelman voittaa joku mahdollisista uusista asukkaista, hän saa palkinnoksi saman rahasumman kuin muutkin talon asukkaat olisivat saaneet.

Uusi tai uudelleen sisään tuotu asukas ei voi nimetä tai tulla nimetyksi ensimmäisen talossa viettämänsä viikon aikana.

Big Brother voi halutessaan muuttaa näitä sääntöjä.

BIG BROTHER -TALON TILAT

Kaikki tilat talossa on katettu kameroilla, joihin ei saa koskea eikä niitä saa peittää.

PÄIVÄKIRJAHUONE

Päiväkirjahuone on lukollinen, äänieristetty huone, johon talon asukkaat voivat mennä milloin tahansa kertoakseen ajatuksistaan ja tuntemuksistaan tai puhuakseen asioista, jotka painavat mieltä.

Ainoastaan Big Brother kuulee sen, mitä päiväkirjahuoneessa puhutaan. Muut talon asukkaat eivät saa tietää, mitä tässä huoneessa on puhuttu.

Päiväkirjahuoneeseen voi mennä silloin kun itse haluaa, mutta jokaisen asukkaan on käytävä huoneessa yhden kerran vuorokauden aikana sekä silloin kun Big Brother pyytää asukkaan sinne.

• Kun asukas haluaa mennä päiväkirjahuoneeseen, hänen on soitettava huoneen oven vieressä olevaa ovikelloa.

• Asukas ripustaa mikrofoninsa päiväkirjahuoneen oven vieressä olevaan naulakkoon.

• Huoneeseen ei saa mennä ennen kuin Big Brother on antanut luvan ja avannut oven.

• Asukkaan on tarkistettava, että huoneen ovi menee kiinni.

• Asukas istuu huoneessa olevalle tuolille.

• Asukas odottaa kunnes Big Brother antaa hänelle luvan puhua.

• Asukkaan tulee aina katsoa ja puhua kameraan päin. (Asukkaan ei tarvitse nojautua eteenpäin puhuakseen mikrofoniin)

• Keskustelu päättyy kun Big Brother antaa asukkaalle luvan poistua.

Päiväkirjahuoneeseen ei voi mennä silloin, kun huoneessa on jo joku toinen.

Päiväkirjahuoneesta poistuttaessa asukkaan tulee välittömästi ottaa mikrofoni naulakosta ja pukea se normaalisti päälleen. Vasta tämän jälkeen saa puhua ja liikkua normaalisti.

Big Brother ei koskaan vastaa asukkaiden kysymyksiin, elleivät ne liity tehtävän suorittamiseen tai akuuttiin tilanteeseen Big Brother -talossa.

Big Brother saattaa usein reagoida lauseella "Big Brother palaa asiaan". Asukkaan on tällöin turha esittää asiasta lisätiedusteluja: Big Brother palaa silloin tarvittaessa asiaan myöhemmin.

Big Brother voi koska tahansa kutsua yksittäisen asukkaan päiväkirjahuoneeseen. Tätä kutsua on noudatettava välittömästi.

Nimeämiset tapahtuvat päiväkirjahuoneessa.

Big Brother ei koskaan keskustele asukkaiden kanssa siitä mitä ulkomaailmassa tapahtuu tai mitä kuvausmateriaalia televisiossa esitetään.

Big Brother voi vaatia kaikkia talon asukkaita tulemaan samanaikaisesti päiväkirjahuoneeseen - tai mihin tahansa talon tiloista.

Päiväkirjahuoneen ovi ei aina välttämättä avaudu heti. Odota kärsivällisesti.

Mahdollinen lääkärin tapaaminen tapahtuu päiväkirjahuoneessa.

MAKUUHUONEET

Makuuhuoneiden sänkyjä ei saa siirtää. Asukkaiden on nukuttava siihen suuntaan, johon Big Brother on määrännyt.

Nukkumaan mennessä mikrofoni jätetään päälle ja laitetaan yöpöydälle tai sängyn välittömään läheisyyteen.

KYLPYHUONE

Suihkusta tulee lämmintä vettä ainoastaan tunnin päivässä Big Brotherin ilmoittamana aikana.

Big Brother voi halutessaan muuttaa tätä sääntöä.

KEITTIÖ

Keittiössä on kaikki tarpeelliset peruskeittiövälineet.

Jos jotain menee rikki huolimattoman käytöksen seurauksena, Big Brother ei korvaa rikkoutunutta tavaraa ehjällä. Tämä koskee luonnollisesti kaikkea irtainta Big Brother -talossa.

TERASSI JA PIHAMAA

Jos asukas yrittää kiivetä pihan seinälle, talon katolle tai yrittää kommunikoida ulkomaailman kanssa, hän saa rangaistuksen. Sama pätee, jos asukas yrittää katsoa aidan toiselle puolelle.

Ulkopuolelta heiteltyä tavaraa ei saa ottaa vastaan, eikä siihen saa koskea. Kaikki muu menettely on rangaistavaa.

Mikäli sataa lunta, terassi täytyy luoda/lakaista lumesta eikä sitä saa tahallisesti tai huolimattomuudella jäädyttää.

Talon ulkoseinällä on kaihdinverho, jonka tiellä ei saa olla esteitä. Tuolit, kengät tai muu terassilla oleva irtain on pidettävä irti seinästä. Seinää vasten ei verhon kohdalle saa myöskään laittaa mitään nojaamaan.

Mikäli ulkona sataa paljon vettä, siellä liikkumista tulee välttää, jotta mikrofoni ei kastu, ellei Big Brother toisin määrää.

SAUNA

Big Brother ilmoittaa erikseen, kun saunaa käytetään. Saunomaan mentäessä mikrofoni jätetään saunan ulkopuolelle.

VARASTOHUONE

Varastohuoneessa säilytetään siivoustarvikkeita, kuivatavaroita, pakasteita yms. Big Brother täydentää peruselintarvikkeita harkintansa mukaan. Jos tarveaineet loppuvat ennen täydennystä, niitä ei saa lisää.

Käytön jälkeen varastohuoneesta otetut tavarat palautetaan varastohuoneeseen. Varastohuone on asukkaiden käytettävissä joka päivä, jolloin he voivat jättää sinne roskat, hakea siivousvälineitä jne.

Big Brother ilmoittaa kun varastohuone avataan.

YLEISTÄ TAVAROIDEN JA VÄLINEIDEN KÄYTÖSTÄ

Talossa ja terassilla on erilaisia huonekaluja, lamppuja jne. Talon asukkaiden on pidettävä kaikesta taloon kuuluvasta irtaimesta hyvää huolta. Mitään talossa tai sen ympäristössä olevia kalusteita tai tavaroita ei saa rikkoa, viiltää, leikata, tahallisesti liata tai millään muotoa vahingoittaa. Sama koskee tietenkin myös lattioita, seiniä, ovia, ikkunoita sekä kattoa.

SIISTEYS

Talon asukkaiden on pidettävä talo siistinä.

Siivouskomerossa on imuri ja siivoustarvikkeita.

Roskat lajitellaan seuraavanlaisesti:

• Sekäjätteet

• biojätteet

• lasi

Tarkemmat ohjeet löytyvät Big Brother -talosta.

Jäteastiat löytyvät keittiötyötason luota. Varastohuoneessa on lasitavaraa varten omat palautuspaikkansa.

Talon tekstiileistä ja niiden pesetyksestä vastaa Big Brother.

Kaikki talon peilit on puhdistettava joka sunnuntai ennen suoraa Big Brother -lähetystä. Puhdistusvälineet löytyvät siivouskomerosta ja varastohuoneesta. Big Brother voi tämän lisäksi vaatia milloin tahansa peilien puhdistamista. Vaatimusta on noudatettava ripeästi.

KAMERAT, MIKROFONIT, PARISTOT, KAIUTTIMET

Asukkailla ei ole yksityisyyttä asuessaan Big Brother -talossa.

Kameroilla voi kuvata kaikkialla aina.

Suurin osa talon kameroista on näkyvillä ja useat niistä ovat kauko-ohjattavia. Eri puolilla taloa on kiinteitä mikrofoneja. Jokainen asukas kantaa henkilökohtaista langatonta mikrofonia, joka koostuu kahdesta osasta - lähettimestä ja itse mikrofonista. Mikrofonia on kannettava hereillä ollessa koko ajan (lukuun ottamatta vesialtaita, suihkua ja saunaa) ja sen on oltava toiminnassa. Asukas ei saa käyttää koruja tai asusteita, jotka saattavat osua mikrofoniin.

Kun talon asukas menee nukkumaan, mikrofoni jätetään päälle ja laitetaan yöpöydälle. Heti kun asukas herää, täytyy mikrofoni pukea välittömästi normaaliin tapaan päälle. Jos asukkaat esim. lähtevät yöllä vessaan tai keskustelevat pimeässä makuuhuoneessa, mikrofonien on oltava päällä ja mukana.

Lähettimen paristot pitää vaihtaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Paristolaatikko sijaitsee postiluukun yläpuolella. Paristolaatikko toimii myös käytettyjen paristojen poistoluukkuna. Paristot vaihdetaan välittömästi Big Brotherin ilmoituksen jälkeen.

Asukkailla on yksi viikko aikaa opetella kaikki mikrofonin käyttöä koskevat rutiinit. Tämän jälkeen väärinkäytöstä annetaan varoitus ja sen jälkeen rangaistus.

Big Brother voi antaa talon asukkaille suullisia ohjeita missä ja milloin vaan. Kaikki yritykset manipuloida ja/tai peittää/tukkia/sulkea kameroita, mikrofoneja tai kaiuttimia on ehdottomasti kielletty. Kamerat ja mikrofonit ovat olennainen osa talon asukkaiden turvallisuutta.

Kiinteisiin mikrofoneihin ja kameroihin koskeminen on ehdottomasti kielletty. Jos mikrofoneja tai kameroita peitetään ja muulla tavalla manipuloidaan, siitä seuraa rangaistus. Asukas ei myöskään saa oman mielensä mukaan sulkea mikrofoniaan. Jos asukas yrittää kuiskata tai kommunikoida muulla tavalla niin, ettei Big Brother kuule tai ymmärrä, hän saa siitä rangaistuksen.

LÄÄKKEET/SAIRAUSTAPAUKSET

Jos lääkäriä tai hammaslääkäriä tarvitaan, he saavat tulla Big Brother -taloon niin, että potilas tutkitaan/hoidetaan päiväkirjahuoneessa.

Ensiapulaukku sijaitsee keittiön kaapissa.

Vakavimmissa sairaustapauksissa Big Brother arvioi tilanteen mukaan miten toimitaan.

Jos asukas joudutaan viemään sairaalaan yli 12 tunniksi, hän ei voi enää palata takaisin Big Brother -taloon.

Big Brother voi muuttaa tätä sääntöä.

MUUTA

Tupakointi

Tupakointi, kynttilöiden sytyttäminen ja kaikenlainen avotulenteko on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa.

Väkivalta

Jos asukas käyttäytyy väkivaltaisesti, hänet poistetaan välittömästi Big Brother -talosta ilman eri varoitusta.

Hyökkäävä käytös

Jos talon asukas käyttäytyy erilaisiin etnisiin ryhmiin, sukupuoleen, uskontoon tms. perustuen hyökkäävästi, eikä Big Brotherin kehotuksesta huolimatta suostu muuttamaan käytöstään, hän joutuu poistumaan Big Brother -talosta.

Irtaimisto

Mitään tehtäviä varten annettua materiaalia tai muuta Big Brother -talon irtainta, kuten huonekaluja, ei saa rikkoa, siirtää, töhriä tai muulla tavalla vahingoittaa. Varastohuoneesta löytyy lista, johon on inventoitu kaikki irtain.

Mikrofoneja haittaavat korut yms.

Korut, ketjut, tekokuituvaatteet ja muut kolisevat/kilisevät korut, asusteet ja vaatteet haittaavat mikrofoneja. Niitä ei saa käyttää tai ne voidaan takavarikoida.

Jalkineiden käyttö

Ulkojalkineiden käyttö sisätiloissa edes tilapäisesti on kielletty.

Uutishaku

Blogi: Kurkistus kulisseihin

Finaalinelikko viettää viimeisiä päiviään talossa. Odotus kasvaa päivä päivältä: milloin aika BB-talossa ...

Ohjelmat


Big Brother: Parhaat palat
to 10.12. klo 21.30

Big Brother: Voittajan viikko
to 17.12. klo 21.30

Big Brother: Häät talossa
to 24.12. klo 22.00

Subject


RSS


Twitter


Palaute | Sub Info | Mainostajalle | For Advertisers | Avoimet työpaikat | Yksityisyyden suoja

Vastaava tuottaja Sub.fi: Heli Kettunen, BB-sivuston Content Manager Heini Härsilä

Lista Sub-kanavan vastaavista ohjelmatoimittajista löytyy täältä.

Sub Internet, Ilmalantori 2, 00033 MTV3. Puh: 010 300 300

2009 Subtv Oy All Rights Reserved