Big Brother -talon säännöt

30.08.2011 19:32
Big Brother -talon säännöt

Tervetuloa Big Brother -taloon!

Big Brother -talossa vallitsevat tietyt säännöt, joita on tärkeä noudattaa talon asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi.

Talon asukkaat ovat eristyksissä ulkomaailmasta. Kamerat näkevät ja mikrofonit kuulevat koko ajan kaikkialle talossa ja talon tapahtumat kuvataan 24 tuntia vuorokaudessa. Asukkaiden on pysyttävä Big Brother -talon alueella. Seuraavien sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä ja pakollista Big Brother -yhteisön päivittäisessä elämässä.

Terveisin,
Big Brother

EHDOTTOMASTI KIELLETYT ASIAT LYHYESTI

 • Väkivaltainen käytös.
 • Talon tai sen irtaimiston tahallinen vahingoittaminen.
 • Tupakointi, kynttilöiden sytyttäminen ja kaikenlainen avotulenteko sisätiloissa.
 • Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista puhuminen muille kilpailijoille ilman Big Brotherin lupaa.
 • Erilaisiin etnisiin ryhmiin, sukupuoleen, uskontoon tms. perustuen hyökkäävästi käyttäytyminen.
 • Mikrofonien tai kameroiden peittäminen ja kameroihin koskeminen.
 • Nimeämisissä annetuista pisteistä puhuminen ilman Big Brotherin lupaa.
 • Kuiskiminen, piiloutuminen tai muu yritys estää Big Brotheria näkemästä ja kuulemasta.
 • Yritykset kommunikoida ulkomaailman kanssa.
 • Big Brotherin käskyistä kieltäytyminen.

RUOKA & TALOUS

Asukkaat saavat viikoittain perusruokatarvikkeita varastohuoneesta. Lisäksi asukkailla on käytössään viikkobudjetti, jolla he voivat itse hankkia elintarvikkeita Big Brother -kaupasta. Big Brother päättää, mitä tuotteita on tarjolla ja missä muodossa tuotteita toimitetaan taloon. Tarjontaa voidaan muuttaa mm. sen mukaan, miten asukkaat ovat suoriutuneet annetuista tehtävistä. Big Brother -kauppa on auki pääsääntöisesti kerran viikossa.

TEHTÄVÄT

Asukkaat saavat tehtäviä, jotka heidän on suoritettava. Tehtävien säännöt eivät ole neuvoteltavissa. Ainoastaan Big Brother voi päättää tehtävän onnistuneesta suorittamisesta. Viikkotehtävissä asukkaiden on lyötävä vetoa tehtävien onnistumisen puolesta käytössään olevalla viikkobudjetilla. Tehtävien tulos ratkaisee kuinka suuri summa asukkailla on käytettävissään Big Brother -kaupassa.

NIMEÄMINEN

Asukkaat nimeävät toisiaan häätöäänestykseen. Nimeäminen tapahtuu yksityisesti asukkaan ja Big Brotherin välillä päiväkirjahuoneessa. Kaikkien talon asukkaiden on nimettävä kaksi asukasta. Asukkaan on jokaisessa nimeämistilanteessa perusteltava, miksi juuri näiden kahden on hänen mielestään lähdettävä pois Big Brother -talosta.

Kaksi pistettä hän antaa asukkaalle, jonka hän haluaa eniten ulos talosta. Yhden pisteen hän antaa asukkaalle, jonka hän haluaa toiseksi eniten ulos talosta.

Pisteet lasketaan lopuksi yhteen ja ne asukkaat, jotka ovat saaneet eniten pisteitä, nimetään häätöäänestykseen.

On tärkeää, että asukkaat harkitsevat perustelunsa tarkkaan molempien nimettyjen kohdalla ja ovat valmiita muotoilemaan mielipiteensä selkeästi päiväkirjahuoneessa.

Talon asukas ei saa valita nimettäviä kanssakilpailijoita arpomalla, vetämällä pitkää tikkua, heittämällä noppaa tai millään muulla tavalla, jossa valinta on sattumanvaraista.

Asukas ei voi nimetä itseään. Jos talon asukas kieltäytyy nimeämästä kanssa-asukasta, Big Brother voi poistaa asukkaan talosta.

Talon asukkaille kerrotaan myöhemmin ketkä asukkaista on nimetty äänestykseen. Asukkaat eivät saa puhua antamistaan nimeämispisteistä keskenään. Asukas ei siis saa kertoa toiselle, kenet talon asukkaista hän on nimennyt. Jos näin tapahtuu, siitä seuraa rangaistus.

HÄÄTÖÄÄNESTYS

Katsojat päättävät äänestämällä, kuka joutuu lähtemään talosta. Katsojat voivat äänestää puhelimitse ja tekstiviestein. Äänestystulos ilmoitetaan talon asukkaille ja TV-katsojille samanaikaisesti sunnuntain suorassa lähetyksessä. Talon asukkaat kuulevat äänestystuloksen talossa olevista kaiuttimista.

Äänestyksessä mukana olevien asukkaiden täytyy pakata kaikki tavaransa valmiiksi ennen lähetystä, mahdollista lähtöä silmälläpitäen. Kun katsojaäänestyksellä häädetyn henkilön nimi julkistetaan, asukkaalla on minuutti aikaa poistua talosta. Häädetty asukas poistuu talosta studioon, jossa suora lähetys on käynnissä. Talosta ulos äänestetty asukas osallistuu sunnuntain suoraan lähetykseen.

Kun ulos äänestetty asukas lähtee talosta, kukaan muu asukas ei saa olla ulko-oven läheisyydessä tai talon ulkopuolisia ääniä kuulostelemassa. Muut asukkaat eivät saa nähdä/katsoa talon ulkopuolelle. Asukas, joka rikkoo tätä sääntöä, voi saada rangaistuksen.

JUONITTELUT

Juonitteleminen on sallittua.

Juonittelulla tarkoitetaan esimerkiksi:

 • Asukkaan vihjailua tai viittausta siitä, kenet hän aikoo nimetä, esim. "toivottavasti X ja Z ovat mukana sunnuntain äänestyksessä" tai "minä tiedän kyllä, ketä aion äänestää" nyökäten samanaikaisesti X:n suuntaan, tai "nuo kaksi ovat minun listallani".
 • Kaikkia liittoutumia, joilla voi olla suora vaikutus nimeämiseen tai äänestykseen, esim. asukkaiden välinen sopimus siitä, että he eivät nimeä toisiaan.

Juonittelujen ja kaikkien sen esiintymismuotojen määrittely on lähes mahdotonta. Big Brother uskoo asukkaiden ymmärtävän, mitä juonittelulla tarkoitetaan ja ottavan sen huomioon myös omassa toiminnassaan.

Annetuista nimeämispisteistä ei kuitenkaan saa keskustella missään tilanteessa, ellei Big Brother toisin määrää.

TALOSTA POISTUMINEN

Asukkaat muuttavat Big Brother -taloon vapaaehtoisesti. Talosta voi poistua kolmella eri tavalla:

1) Tulemalla äänestetyksi ulos
2) Lähtemällä talosta vapaaehtoisesti
3) Big Brotherin ilmoituksesta

Kun asukas häädetään tai lähtee vapaaehtoisesti talosta, hänen pitää viedä mukanaan kaikki taloon tuomansa omaisuus. Mitään tavaroita/hyödykkeitä ei saa jättää muille asukkaille. Vastaavasti, kun talosta lähtee toinen asukas, ei hänen matkaansa saa antaa vietäväksi talosta ulos mitään, mitä poistuva asukas ei itse ole sinne tuonut.

Jos talo pitää evakuoida, hätäuloskäynnit on merkitty vihreällä ja ne ovat ovi pihalta tehtävä-alueelle, ovet makuuhuoneissa ja häätöovi olohuoneessa.

Tulipalo- tai muussa hätätilanteessa talosta poistumiseen käytettäviä hätäuloskäyntejä ei saa yrittää avata missään muissa kuin edellä mainituissa olosuhteissa. Jos asukas ottaa askeleenkin näiden uloskäyntien ulkopuolelle, se tulkitaan talosta poistumiseksi.

Riippumatta siitä, miten asukas on poistunut talosta, hänen täytyy osallistua suoraan lähetykseen, joka esitetään sunnuntaina.

LUOVUTTAMINEN

Jos asukas haluaa luovuttaa ja lähteä talosta vapaaehtoisesti, hänen täytyy ilmoittaa tästä Big Brotherille päiväkirjahuoneessa. Asukkaan täytyy myös kertoa syy lähtöönsä. Hän voi poistua talosta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua siitä, kun hän on ilmoittanut asiasta Big Brotherille.

Jos joku asukkaista lähtee Big Brother -talosta vapaaehtoisesti tai jostain muusta syystä, Big Brother voi ottaa mukaan uuden asukkaan. Tämä uusi asukas muuttaa taloon asumaan täysin samoilla ehdoilla kuin muutkin talon asukkaat. Talossa jo olevat asukkaat eivät saa missään olosuhteissa kysyä uudelta asukkaalta mitään ulkomaailmasta ja uusi asukas ei tietenkään saa puhua ulkomaailmaan liittyvistä asioista koskien 28.8.2011 jälkeistä aikaa. Jos joku asukas rikkoo tätä sääntöä, hän saa rangaistuksen.

Jos Big Brother -ohjelman voittaa joku mahdollisista uusista asukkaista, hän saa palkinnoksi saman rahasumman kuin muutkin talon asukkaat olisivat saaneet.

BIG BROTHER -TALON TILAT

Kaikki tilat talossa on katettu kameroilla ja mikrofoneilla, joihin ei saa koskea eikä niitä saa peittää.

PÄIVÄKIRJAHUONE

Päiväkirjahuone on lukollinen, äänieristetty huone, johon talon asukkaat voivat mennä kertoakseen ajatuksistaan ja tuntemuksistaan tai puhuakseen asioista, jotka painavat mieltä. Ainoastaan Big Brother kuulee sen, mitä päiväkirjahuoneessa puhutaan.

Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista ei saa keskustella muiden asukkaiden kanssa, ellei Big Brother toisin määrää. Päiväkirjahuoneeseen voi mennä silloin kun itse haluaa sekä silloin kun Big Brother pyytää.

 • Kun asukas haluaa mennä päiväkirjahuoneeseen, hänen on soitettava huoneen oven vieressä olevaa ovikelloa. Ovikelloa EI soiteta, jos Big Brother on kutsunut asukkaan päiväkirjahuoneeseen.
 • Asukas ripustaa mikrofoninsa päiväkirjahuoneen oven vieressä olevaan naulakkoon.
 • Huoneeseen ei saa mennä ennen kuin Big Brother on antanut luvan ja avannut oven (ovisummerin soidessa oven saa auki).
 • Asukkaan on tarkistettava, että huoneen ovi menee kiinni.
 • Asukas istuu huoneessa olevalle tuolille ja odottaa kunnes Big Brother antaahänelle luvan puhua.
 • Asukkaan tulee aina katsoa ja puhua kameraan päin. (Asukkaan ei tarvitse
 • nojautua eteenpäin puhuakseen mikrofoniin).
 • Keskustelu päättyy kun Big Brother antaa asukkaalle luvan poistua.

Päiväkirjahuoneeseen ei voi mennä silloin, kun huoneessa on jo joku toinen. Tämän tietää siitä, että oven vieressä roikkuu mikrofoni.

Päiväkirjahuoneesta poistuttaessa asukkaan tulee välittömästi ottaa mikrofoni naulakosta ja pukea se päälleen. Vasta tämän jälkeen saa puhua ja liikkua normaalisti.

Big Brother ei aina vastaa asukkaiden kysymyksiin, elleivät ne liity tehtävän suorittamiseen tai akuuttiin tilanteeseen Big Brother -talossa.

Big Brother saattaa usein reagoida lauseella "Big Brother on kuullut asiasi". Asukkaan on tällöin turha esittää asiasta lisätiedusteluja.

Big Brother voi koska tahansa kutsua yhden tai useamman asukkaan päiväkirjahuoneeseen. Tätä kutsua on noudatettava välittömästi. Ovikelloa EI soiteta, jos Big Brother on kutsunut asukkaan päiväkirjahuoneeseen. Päiväkirjahuoneen ovi ei aina välttämättä avaudu heti. Odota kärsivällisesti.

MAKUUHUONEET

Makuuhuoneiden sänkyjä ei saa siirtää. Asukkaiden on nukuttava siihen suuntaan, johon Big Brother on määrännyt.

Nukkumaan mennessä mikrofoni jätetään päälle ja laitetaan roikkumaan sängyn yläpuolella olevaan koukkuun.

KYLPYHUONE

Suihkusta tulee lämmintä vettä ainoastaan Big Brotherin ilmoittamana aikana.

WC

Big Brother ei tule esittämään internetissä, televisiossa tai muuallakaan luonnollisten tarpeiden suorittamista WC:ssä. Poikkeuksena tästä on esim. WC-tiloissa käyty keskustelu tai jokin muu normaalista poikkeava tapahtuma asukkaan/ asukkaiden toimesta.

KEITTIÖ

Keittiössä on kaikki tarpeelliset peruskeittiövälineet. Asukkaiden on huolehdittava keittiön siisteydestä ja hygieenisyydestä. Liesi ja uuni on sammutettava, jos asukkaat poistuvat keittiöstä.

PIHA ja TEHTÄVÄALUE

Jos asukas yrittää kiivetä pihan seinälle, talon katolle tai yrittää kommunikoida ulkomaailman kanssa, hän saa rangaistuksen. Sama pätee, jos asukas yrittää katsoa aidan toiselle puolelle.

Ulkopuolelta heiteltyä tavaraa ei saa ottaa vastaan, eikä siihen saa koskea.

Mikäli sataa lunta, terassi täytyy luoda/lakaista lumesta eikä sitä saa tahallisesti tai huolimattomuudella jäädyttää.

Talon ulkoseinällä on kaihdinverho, jonka tiellä ei saa olla esteitä. Tuolit, kengät tai muu terassilla oleva irtain on pidettävä irti seinästä. Seinää vasten ei verhon kohdalle saa myöskään laittaa mitään nojaamaan.

Mikäli ulkona sataa paljon vettä, siellä liikkumista tulee välttää, jotta mikrofoni ei kastu, ellei Big Brother toisin määrää.

SAUNA

Big Brother ilmoittaa erikseen, kun saunaa käytetään. Saunomaan mentäessä mikrofoni jätetään saunan ulkopuolelle. Saunasta mennään ulkoporealtaaseen vain suihkun kautta.

ULKOPOREALLAS

Ulkoporeallas on asukkaiden käytössä silloin, kun Big Brother antaa siihen luvan. Aina ennen altaaseen menoa on asukkaan käytävä suihkussa.

Ulkoporealtaassa ei saa sukeltaa, eikä sinne saa hyppiä. Mitään vaahdottavia aineita ei saa laittaa altaaseen. Kun allasta käytetään, suojakansi pitää taitella auki ja nostaa pihan seinustalle, altaan viereen. Kun käyttö lopetetaan, suojakansi pitää laitaa takaisin paikoilleen, altaan päälle.

Suojakannen päälle ei saa mennä, ei edes sen reunalle. Ulkoporealtaan ja terassinkaiteen väliselle alueelle ei saa mennä.

VARASTOHUONE

Varastohuoneessa säilytetään siivoustarvikkeita, kuivatavaroita, pakasteita yms. Big Brother täydentää peruselintarvikkeita harkintansa mukaan. Käytön jälkeen varastohuoneesta otetut tavarat palautetaan varastohuoneeseen.

Varastohuone on asukkaiden käytettävissä joka päivä, jolloin he voivat jättää sinne tavaroita, hakea siivousvälineitä jne. Big Brother ilmoittaa, kun varastohuone avataan (ovisummeri soi, kun ovi on auki).

PESÄ

Talon olohuoneesta johtaa tunneli pesään. Pesä on asukkaiden käytössä, ellei Big Brother toisin ilmoita. Pesässä on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Pesässä saa oleskella kerrallaan vähintään kaksi ja enintään kolme asukasta, ellei Big Brother toisin määrää.
 • Pesään saapuminen ja sieltä lähteminen on kuitattava sisäpuoleisen suuaukon vieressä olevilla painikkeilla. Kukin asukas painaa yhtä painiketta kerran tullessaan sisään ja toisen kerran poistuessaan pesästä. Painikkeiden vieressä olevan punaisen valon tulee palaa, kun asukas on sisällä pesässä.
 • Pesään saapuminen ja sieltä lähteminen on kuitattava sisäpuoleisen suuaukon vieressä olevilla painikkeilla. Kukin asukas painaa yhtä painiketta kerran tullessaan sisään ja toisen kerran poistuessaan pesästä. Painikkeiden vieressä olevan punaisen valon tulee palaa, kun asukas on sisällä pesässä.
 • Pesän ulkopuoleisen suuaukon yläpuolella on kolme punaista valoa. Mikäli kaikki kolme valoa palavat, pesä on täynnä. Tällöin sinne ei saa mennä enää lisää asukkaita. Jos vain kaksi valoa palaa, pesään mahtuu vielä yksi asukas.
 • Pesässä nukkuminen on kielletty.
 • Pesään ei saa tuoda mitään ylimääräistä tavaraa ilman Big Brotherin erillistä määräystä.
 • Pesästä ei saa viedä mitään ylimääräistä tavaraa ilman Big Brotherin erillistä määräystä.
 • Pesässä saa oleskella vain pehmustetulla alueella.
 • Pesän pajuseiniin ei saa nojata.
 • Pesään johtavaan tunneliin ei saa jäädä oleskelemaan.

KAUPPA

Kauppa sijaitsee terassilla. Asukkaat eivät saa avata kauppaa ilman Big Brotherin lupaa. Kaupassa asiointiin annetaan erilliset ohjeet.

YLEISTÄ TAVAROIDEN JA VÄLINEIDEN KÄYTÖSTÄ

Talossa ja terassilla on erilaisia huonekaluja, koristekasveja, jne. Talon asukkaiden on pidettävä kaikesta taloon kuuluvasta irtaimesta hyvää huolta. Mitään talossa tai sen ympäristössä olevia kalusteita tai tavaroita ei saa rikkoa, viiltää, leikata, tahallisesti liata tai millään muotoa vahingoittaa. Sama koskee tietenkin myös lattioita, seiniä, ovia, ikkunoita, peilejä sekä kattoa.

Tavaroita/kalusteita saa käyttää vain niille tarkoitettuun tehtävään! Esimerkiksi pöydillä ei saa istua, kattiloilla ei saa rummuttaa, ovia ei saa syödä, jne.

SIISTEYS

Talon asukkaiden on itse pidettävä talo siistinä.

Varastohuoneen siivouskomerossa on imuri ja siivoustarvikkeita.

Roskat lajitellaan seuraavanlaisesti:

 • Biojäte
 • Metalli
 • Lasi
 • Energiajae
 • Keräyskartonki
 • Pullot/tölkit

Jäteastiat löytyvät keittiötyötason luota. Jäteastiat tyhjennetään Big Brother –talon pihalla olevaan kierrätyspisteeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kierrätyspisteestä.

Talon tekstiileistä ja niiden pesetyksestä vastaa Big Brother. Asukkaat huolehtivat omien vaatteidensa puhtaudesta. Talossa on käytettävissä pyykinpesukone ja kuivausrumpu.

Kaikki talon peilit on puhdistettava joka sunnuntai ennen suoraa Big Brother - lähetystä. Puhdistusvälineet löytyvät siivouskomerosta. Big Brother voi tämän lisäksi vaatia milloin tahansa peilien puhdistamista. Vaatimusta on noudatettava ripeästi.

KAMERAT, MIKROFONIT, PARISTOT, KAIUTTIMET

Asukkailla ei ole yksityisyyttä asuessaan Big Brother -talossa. Kameroilla voi kuvata kaikkialla aina.Suurin osa talon kameroista on näkyvillä ja useat niistä ovat kauko-ohjattavia. Eri puolilla taloa on kiinteitä mikrofoneja. Jokainen asukas kantaa henkilökohtaista langatonta mikrofonia, joka koostuu kahdesta osasta - lähettimestä ja itse mikrofonista.

Mikrofonia on kannettava hereillä ollessa koko ajan (lukuun ottamatta vesialtaita, suihkua ja saunaa) ja sen on oltava toiminnassa. Asukas ei saa käyttää koruja tai asusteita, jotka saattavat osua mikrofoniin ja näin ollen aiheuttaa häiriötä.

Kun talon asukas menee nukkumaan, mikrofoni jätetään päälle ja laitetaan sängyn yläpuolelle asennettuun koukkuun. Heti kun asukas herää, täytyy mikrofoni pukea välittömästi normaaliin tapaan päälle. Jos asukkaat esim. lähtevät yöllä vessaan tai keskustelevat pimeässä makuuhuoneessa, mikrofonien on oltava päällä ja mukana.

Lähettimen paristot pitää vaihtaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Paristolaatikko löytyy varastohuoneesta. Käytettyjä paristoja varten on oma laatikko. Paristot vaihdetaan välittömästi Big Brotherin ilmoituksen jälkeen.

Big Brother voi antaa talon asukkaille suullisia ohjeita missä ja milloin tahansa. Kaikki yritykset manipuloida ja/tai peittää/tukkia/sulkea kameroita, mikrofoneja tai kaiuttimia on ehdottomasti kielletty. Kamerat ja mikrofonit ovat olennainen osa talon asukkaiden turvallisuutta.

Kiinteisiin mikrofoneihin ja kameroihin koskeminen on ehdottomasti kielletty. Jos mikrofoneja tai kameroita peitetään ja muulla tavalla manipuloidaan, siitä seuraa rangaistus. Asukas ei myöskään saa oman mielensä mukaan sulkea mikrofoniaan.

Jos asukas yrittää kuiskata tai kommunikoida muulla tavalla niin, ettei Big Brother kuule tai ymmärrä, hän saa siitä rangaistuksen.

TURVALLISUUS/HÄTÄTILANTEET

Asukkaiden on turvallisuussyistä aina noudatettava Big Brotherin antamia ohjeita.

Talossa ja terassilla on palosammuttimet. Sammutuspeite sijaitsee sisällä palosammuttimen vieressä. Jos asukas on vähänkään epävarma, hänen ei pidä yrittää sammuttaa tulta vaan hänen on mentävä lähimmän hätäuloskäynnin luo.

On myös mahdollista, että ihmiset talon ulkopuolelta yrittävät päästä taloon sisään. Talo ja sen ympäristö on vartioitu, mutta asukkaiden on pidettävä talosta ja sen pihasta huolta kuin omastaan. Asukkaiden on muistettava sulkea terassin ovi nukkumaan mennessään.

TERVEYDENHOITO

Ensiapulaukku sijaitsee keittiön kaapissa, mikroaaltouunin yläpuolella.

Jos lääkäriä tai hammaslääkäriä tarvitaan, asukas joutuu pääsääntöisesti poistumaan talosta lääkärikäyntiä varten. Joissakin tapauksissa lääkärin voi tavata myös päiväkirjahuoneessa.

Vakavammissa sairaustapauksissa Big Brother arvioi tilanteen mukaan miten toimitaan. Jos asukas joudutaan viemään sairaalaan yli 24 tunniksi, hän ei voi enää palata takaisin Big Brother -taloon.

MUUTA

Tupakointi

Tupakointi, kynttilöiden sytyttäminen ja kaikenlainen avotulenteko on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa.

Tupakointia varten on talon pihalla erikseen määritelty paikka, tupakointikatos.

LISÄYS SÄÄNTÖKIRJAAN 21.10

Talon asukkaat eivät saa puhua millaisia televisio-ohjelmia katsojat mahdollisesti näkevät Big Brother talon tapahtumista tai miten talon tapahtumat on ohjelmiin leikattu.

Asukkaat eivät myöskään saa keskustella siitä, millaiselta talon tapahtumat tai sanomiset näyttävät 24/7 katsojien mielestä tai televisio-ohjelmien katsojien mielestä.

Tämän asian tarkka määrittäminen on mahdotonta. Kaikki sen kaltaiset puheet ovat siis kiellettyjä, jotka jollain tavalla viittaavat katsojakokemukseen.

Tässä muutamia asiaa valaisevia esimerkkejä:

– "Millaisenkohan kuvan katsojat saavat tästä mun tekemisestä talossa".

– "Kyllä katsojat tajuu tän jutun kun ne äänestää seuraavan keran..."

– "Ihan varmasti siitä on saatu sellanen oikeen kunnon kuvatateriaali ulos..."

– "...ymmärrän et jos me ollaan viihdeohjelma niin me ollaan varmaan aika huonoo viihdettä..."

– "...mua itteeni häiritsee eniten et mimmonen kilppi tuolla on..."

– "...mä ajattelin, että siitä on näytetty just sellainen video..."

PELIT, LEIKIT, "KIRJOITTAMINEN", PIIRTELY, ASKARTELU

Kaikenlaisten pelien pelaaminen on Big Brother talossa kielletty.

Materiaalien kaikenlainen muokkaaminen, kuten paperin taittelu ja leikkaaminen tarkoituksena valmistaa jonkinlainen "leikkiväline" - on ehdottomasti kielletty.

Kirjoittaminen millä tahansa välineellä on kielletty mihin tahansa pintaan mihin se voisi olla mahdollista ellei Big Brother erikseen anna tätä tehtäväksi.

Piirtäminen millä tahansa välineellä mihin tahansa pintaan on kiellettyä.

MUISTUTUKSIA ASUKKAIDEN TEKEMISTÄ TOISTUVISTA SÄÄNTÖRIKKOMUKSISTA

– Viestiminen ulkomaailmaan on kielletty. Esimerkiksi talon vanhojen asukkaiden nimien huutelu on kielletty.

– Tuotannon asioista puhuminen kielletty.

– Alaikäisiin lapsiin liittyvät - perheen sisälle kuuluvien ja/tai intiimien - asioiden puhuminen talossa on ehdottomasti kielletty.

– Asukasvaihdon aikana talossa suomen kielen lisäksi ainoa sallittu vieras kieli on englannin kieli, kunnes Big Brother toisin ilmoittaa.

– Big Brother voi koska tahansa yksipuolisesti muuttaa Big Brother talon sääntöjä.

LISÄYS SÄÄNTÖKIRJAAN 26.10: LISÄOHJEISTUS SIISTEYTEEN JA HYGIENIAAN

PYYHKEET

Jokaisen asukkaan tulee huolehtia siitä, että he käyttävät vain omia pyyhkeitään. Pyyhkeet tulee ripustaa käytön jälkeen kuivumaan VAIN pyykinkuivaustelineeseen. Pyyhkeitä ei saa säilyttää muualla kuin pyykinkuivaustelineellä. Kaikki pyyhkeet on varustettu nimilapulla.

SHAVERIT

Shaverit on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Niitä ei saa missään nimessä lainata kenellekään muulle talon asukkaalle. Tämä on erityisen tärkeää teidän henkilökohtaisen hygieniaturvallisuutenne takia.

KYLPYHUONEEN SIIVOUS

Suoritetaan joka torstai sekä sunnuntai. Kylpyhuoneen täydellisen siivoamisen suorittaa kaksi Big Brotherin nimeämää asukasta. Varusteet siivoamiseen noudetaan varastohuoneesta ja palautetaan sinne siivoustehtävän jälkeen.

SEINÄT JA PEILIPINNAT

Siivoajien tulee käyttää suojakäsineitä sekä kumisaappaita. Siivoaminen aloitetaan seinäpinnoista.

LAVUAARIT JA MUUT TASOT

Seinien jälkeen puhdistetaan lavuaarit ja muut tasot.

WC-PÖNTTÖ

WC-pöntön puhdistamiseen käytetään ainoastaan siihen tarkoitettuja rättejä ja harjoja (kertakäyttöpuhdistusliinat sekä juuriharja). Kertakäyttöiset puhdistusvälineet ovat kertakäyttöisiä ja ne hävitetään yhden siivouskerran jälkeen.

LATTIA

Edellä mainittujen suoritteiden jälkeen kylpyhuoneen koko lattiapinta harjataan veteen sekoitetulla Klorinilla (pullossa olevan ohjeen mukaisesti). Huolellinen pesuaineen huuhtoutuminen on äärimmäisen tärkeätä. Kylpyhuoneen kaakeleilla päällystetty lattian osa harjataan kloorivedellä ja huuhdotaan sekä kuivataan mopeilla huolellisesti niin, että pesuainetta ei jää lattiapintaan.

BIG BROTHER -TALON VIRALLINEN PYYKINPESUPÄIVÄ ON LAUANTAI.

Pyykkiä SAA pestä myös muina päivinä, mikäli siihen on mahdollisuus.

LIKAPYYKIT laitetaan niille tarkoitettuihin muovilaatikoihin, jotka sijaitsevat kylpyhuoneessa, laatikostojen alapuolella. Mies- ja naisasukkaille on omat laatikkonsa.

PYYKINPESUKONE SEKÄ KUIVAUSRUMPU

Pyykinpesukoneeseen laitettavat vaatteet tulee puhdistaa irtoliasta ennen kuin ne laitetaan pesukoneeseen.

Kuivausrumpu on tarkoitettu AINOASTAAN juuri pestyjen pyykkien kuivattamiseen. Kuivausrummun sihvilä tulee puhdistaa aina ennen kuin puhdasta pyykkiä laitetaan kuivausrumpuun.s

(Sub)

Jotain meni pieleen, pahoittelemme. Koita hetken päästä uudelleen.

 • Kommentointi vaatii toimiakseen JavaScriptin
Näytä kerralla: kommenttia

Kirjoita kommentti 

Kommentit

Kirjoita kommentti

Kirjoittaja hyväksyy kommentointiosion kirjoittamisen säännöt sekä sitoutuu lisäksi noudattamaan MTV Oy:n sähköisten palvelujen yleisiä käyttöehtoja.

Yhteystiedot
Kommentti
Toiminnot

Keittiö

30.08.2011 19:31

Piha ja terassi

30.08.2011 19:31

Olohuone ja makuuhuone

30.08.2011 19:31
Mr. Mallorca
Joulukalenteri