Big Brother -talon säännöt

Tervetuloa Big Brother -taloon!

Big Brother -talossa vallitsevat tietyt säännöt, joita on tärkeä noudattaa talon asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi.

Talon asukkaat ovat eristyksissä ulkomaailmasta. Kamerat näkevät ja mikrofonit kuulevat koko ajan kaikkialle talossa ja talon tapahtumat kuvataan 24 tuntia vuorokaudessa.

Asukkaiden on pysyttävä Big Brother -talon alueella.

Seuraavien sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä ja pakollista Big Brother -yhteisön päivittäisessä elämässä.

Terveisin,
Big Brother

EHDOTTOMASTI KIELLETYT ASIAT LYHYESTI

Väkivaltainen ja rasistinen käytös.

Talon tai sen irtaimiston tahallinen vahingoittaminen.

Tupakointi, kynttilöiden sytyttäminen ja kaikenlainen avotulenteko sisätiloissa.

Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista puhuminen muille kilpailijoille ilman Big Brotherin lupaa.

Erilaisiin etnisiin ryhmiin, sukupuoleen, uskontoon tms. perustuen hyökkäävästi käyttäytyminen.

Mikrofonien tai kameroiden peittäminen ja kameroihin koskeminen.

Nimeämisissä annetuista pisteistä puhuminen ilman Big Brotherin lupaa.

Kuiskiminen, piiloutuminen tai muu yritys estää Big Brotheria näkemästä ja kuulemasta.

Yritykset kommunikoida ulkomaailman kanssa.

Big Brotherin käskyistä kieltäytyminen.

Tuotannon asioista puhuminen.

RUOKA & TALOUS

Asukkaat saavat päivittäin perusruokatarvikkeita varastohuoneesta.

Big Brother päättää, mitä tuotteita on tarjolla ja missä muodossa tuotteita toimitetaan taloon. Tarjontaa voidaan muuttaa mm. sen mukaan, miten asukkaat ovat suoriutuneet annetuista tehtävistä.

TEHTÄVÄT

Asukkaat saavat tehtäviä, jotka heidän on suoritettava. Tehtävien säännöt eivät ole neuvoteltavissa. Ainoastaan Big Brother voi päättää tehtävän onnistuneesta suorittamisesta.

NIMEÄMINEN

Asukkaat nimeävät toisiaan häätöäänestykseen.

Nimeäminen tapahtuu yksityisesti asukkaan ja Big Brotherin välillä päiväkirjahuoneessa.

Kaikkien talon asukkaiden on nimettävä kaksi asukasta. Asukkaan on jokaisessa nimeämistilanteessa perusteltava, miksi juuri näiden kahden on hänen mielestään lähdettävä pois Big Brother -talosta.

Kaksi pistettä hän antaa asukkaalle, jonka hän haluaa eniten ulos talosta. Yhden pisteen hän antaa asukkaalle, jonka hän haluaa toiseksi eniten ulos talosta. Pisteet lasketaan lopuksi yhteen ja ne asukkaat, jotka ovat saaneet eniten pisteitä, nimetään häätöäänestykseen.

On tärkeää, että asukkaat harkitsevat perustelunsa tarkkaan molempien nimettyjen kohdalla ja ovat valmiita muotoilemaan mielipiteensä selkeästi päiväkirjahuoneessa.

Talon asukas ei saa valita nimettäviä kanssakilpailijoita arpomalla, vetämällä pitkää tikkua, heittämällä noppaa tai millään muulla tavalla, jossa valinta on sattumanvaraista.

Asukas ei voi nimetä itseään. Jos talon asukas kieltäytyy nimeämästä kanssa-asukasta, Big Brother voi poistaa asukkaan talosta.

Asukkaat eivät saa puhua antamistaan nimeämispisteistä keskenään. Asukas ei siis saa kertoa toiselle, kenet talon asukkaista hän on nimennyt.

HÄÄTÖÄÄNESTYS

Katsojat päättävät äänestämällä, kuka joutuu lähtemään talosta.

Katsojat voivat äänestää puhelimitse ja tekstiviestein. Äänestystulos ilmoitetaan talon asukkaille ja TV-katsojille samanaikaisesti sunnuntain suorassa lähetyksessä.

Kun ulos äänestetty asukas lähtee talosta, kukaan muu asukas ei saa olla ulko-oven läheisyydessä tai talon ulkopuolisia ääniä kuulostelemassa. Muut asukkaat eivät saa nähdä/katsoa talon ulkopuolelle.

Häädetyn asukkaan poistuttua talosta, jäljelle jääneet asukkaat pakkaavat hänen tavaransa sunnuntain suoran lähetyksen jälkeen ja toimittavat ne varastohuoneeseen.

TALOSTA POISTUMINEN

Asukkaat muuttavat Big Brother -taloon vapaaehtoisesti.

Talosta voi poistua kolmella eri tavalla:

1) Tulemalla äänestetyksi ulos

2) Lähtemällä talosta vapaaehtoisesti

3) Big Brotherin ilmoituksesta

Kun asukas poistuu talosta, hänen pitää viedä mukanaan kaikki taloon tuomansa omaisuus. Mitään tavaroita/hyödykkeitä ei saa jättää muille asukkaille. Vastaavasti, kun talosta lähtee toinen asukas, ei hänelle saa antaa vietäväksi talosta ulos mitään, mitä poistuva asukas ei itse ole sinne tuonut.

Jos talo pitää evakuoida, hätäuloskäynnit on merkitty vihreällä ja ne ovat: ovi pihalta tehtävä-alueelle, ovet makuuhuoneissa ja häätöovi olohuoneessa.

Tulipalo- tai muussa hätätilanteessa talosta poistumiseen käytettäviä hätäuloskäyntejä ei saa yrittää avata missään muissa, kuin edellä mainituissa olosuhteissa. Jos asukas ottaa askeleenkin näiden uloskäyntien ulkopuolelle, se tulkitaan talosta poistumiseksi.

Riippumatta siitä, miten asukas on poistunut talosta, hänen täytyy osallistua suoraan lähetykseen sunnuntaina.

LUOVUTTAMINEN

Jos asukas haluaa luovuttaa ja lähteä talosta vapaaehtoisesti, hänen täytyy ilmoittaa tästä Big Brotherille päiväkirjahuoneessa. Asukkaan täytyy myös kertoa syy lähtöönsä. Hän voi poistua talosta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua siitä, kun hän on ilmoittanut asiasta Big Brotherille.

Jos joku asukkaista lähtee Big Brother -talosta vapaaehtoisesti tai jostain muusta syystä, Big Brother voi ottaa mukaan uuden asukkaan. Tämä uusi asukas muuttaa taloon asumaan täysin samoilla ehdoilla kuin muutkin talon asukkaat. Talossa jo olevat asukkaat eivät saa missään olosuhteissa kysyä uudelta asukkaalta mitään ulkomaailmasta ja uusi asukas ei tietenkään saa puhua ulkomaailmaan liittyvistä asioista koskien 26.8.2012 jälkeistä aikaa.

Jos Big Brother -ohjelman voittaa joku mahdollisista uusista asukkaista, hän saa palkinnoksi saman rahasumman kuin muutkin talon asukkaat olisivat saaneet.

SOPUPELIKIELTO

Minkäänlainen sopimusten tekeminen ja/tai suunnitelma palkintojen, voittorahojen tai muiden ohjelmaan liittyvien hyödykkeiden jakamisesta kilpailijoiden kesken on ehdottomasti kielletty.

BIG BROTHER -TALOSSA KÄYTTÄYTYMISESTÄ

Big Brother -talon asukkaat keskittyvät elämään talossa, eivät kommentoimaan tapahtumia katsojille.

Talon asukkaat eivät saa puhua millaisia televisio-ohjelmia katsojat mahdollisesti näkevät Big Brother talon tapahtumista tai miten talon tapahtumat on ohjelmiin leikattu.

Asukkaat eivät myöskään saa keskustella siitä, millaiselta talon tapahtumat tai sanomiset näyttävät 24/7-katsojien mielestä tai televisio-ohjelmien katsojien mielestä.

Tämän asian tarkka määrittäminen on mahdotonta. Kaikki sen kaltaiset puheet ovat siis kiellettyjä, jotka jollain tavalla viittaavat katsojakokemukseen.

Tässä muutamia asiaa valaisevia esimerkkejä:

- "Millaisenkohan kuvan katsojat saavat tästä mun tekemisestä talossa".

- "Kyllä katsojat tajuu tän jutun kun ne äänestää seuraavan kerran..."

- "Ihan varmasti siitä on saatu sellanen oikeen kunnon kuvamateriaali ulos..."

- "...jos tää on viihdeohjelma niin me ollaan varmaan aika huonoo viihdettä..."

- "...mua itteeni häiritsee eniten et mimmonen klippi tuolla on..."

- "...mä ajattelin, että siitä on näytetty just sellainen video..."

MUITA KIELLETTYJÄ PUHEENAIHEITA

Asukkaat eivät missään tilanteessa saa keskustella tuotantoon liittyvistä asioista. Kaikista taloon pyrkimisestä lähtien tapahtuneista, Big Brother -talon ulkopuolisista (ts. kulisseissa tapahtuneista), asioista puhuminen on ehdottomasti kielletty. Myös erilaiset kiertoilmaisut tuotantohenkilöstöstä tai muista Big Brother -tuotantoon liittyvistä asioista ovat kiellettyjä.

Asukkaiden allekirjoittamista osallistujasopimuksista ja niiden sisällöstä puhuminen on ehdottomasti kielletty.

Alaikäisiin lapsiin liittyvät - perheen sisälle kuuluvien ja/tai intiimien - asioiden puhuminen talossa on ehdottomasti kielletty.

Työasioista puhuttaessa asukkaiden on tiedostettava omiin aikaisempiin ja/tai nykyisiin tehtäviin liittyvät, työsopimusten mukaiset, vaitiolovelvoitteet.

Talossa on puhuttava suomea. Asukasvaihdon aikana talossa suomen kielen lisäksi ainoa sallittu vieras kieli on englannin kieli, kunnes Big Brother toisin ilmoittaa.

PELIT, LEIKIT, KIRJOITTAMINEN, PIIRTELY, ASKARTELU

Kaikenlaisten pelien pelaaminen on Big Brother -talossa kielletty.

Materiaalien kaikenlainen muokkaaminen, kuten paperin taittelu ja leikkaaminen tarkoituksena valmistaa jonkinlainen "leikkiväline" on kielletty.

Kirjoittaminen tai piirtäminen millä tahansa välineellä, mihin tahansa pintaan mihin se voisi olla mahdollista, on kielletty.

Poikkeuksena näihin ovat Big Brotherin erikseen antamat tehtävät.

JUONITTELU

Juonittelu on sallittua.

Annetuista nimeämispisteistä ei kuitenkaan saa keskustella missään tilanteessa, ellei Big Brother toisin määrää.

Big Brother tiedottaa: Sääntömuutos

BIG BROTHER -TALON TILAT

Kaikki tilat talossa on katettu kameroilla ja mikrofoneilla, joihin ei saa koskea eikä niitä saa peittää.

PÄIVÄKIRJAHUONE

Päiväkirjahuone on lukollinen, äänieristetty huone, johon talon asukkaat voivat mennä kertoakseen ajatuksistaan ja tuntemuksistaan tai puhuakseen asioista, jotka painavat mieltä.

Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista ei saa keskustella muiden asukkaiden kanssa, ellei Big Brother toisin määrää.

Päiväkirjahuoneeseen on mentävä silloin, kun Big Brother pyytää.

Asukas voi halutessaan myös itse pyrkiä Päiväkirjahuoneeseen.

 • Kun asukas haluaa mennä päiväkirjahuoneeseen, hänen on soitettava huoneen oven vieressä olevaa ovikelloa. Ovikelloa EI soiteta, jos Big Brother on kutsunut asukkaan päiväkirjahuoneeseen.
 • Asukas ripustaa mikrofoninsa päiväkirjahuoneen oven vieressä olevaan naulakkoon.
 • Huoneeseen ei saa mennä ennen kuin Big Brother on antanut luvan ja avannut oven (ovisummerin soidessa oven saa auki).
 • Asukkaan on tarkistettava, että huoneen ovi menee kiinni.
 • Asukas istuu huoneessa olevalle tuolille ja odottaa kunnes Big Brother antaa hänelle luvan puhua.
 • Asukkaan tulee aina katsoa ja puhua kameraan päin. (Asukkaan ei tarvitse nojautua eteenpäin puhuakseen mikrofoniin).
 • Keskustelu päättyy kun Big Brother antaa asukkaalle luvan poistua.

Päiväkirjahuoneeseen ei voi mennä silloin, kun huoneessa on jo joku toinen. Tämän tietää siitä, että oven vieressä roikkuu mikrofoni.

Päiväkirjahuoneesta poistuttaessa asukkaan tulee välittömästi ottaa mikrofoni naulakosta ja pukea se päälleen. Vasta tämän jälkeen saa puhua ja liikkua normaalisti.

Big Brother ei aina vastaa asukkaiden kysymyksiin, elleivät ne liity tehtävän suorittamiseen tai akuuttiin tilanteeseen Big Brother -talossa.

Big Brother saattaa usein reagoida lauseella "Big Brother on kuullut asiasi". Asukkaan on tällöin turha esittää asiasta lisätiedusteluja.

Big Brother voi koska tahansa kutsua yhden tai useamman asukkaan päiväkirjahuoneeseen. Tätä kutsua on noudatettava välittömästi. Ovikelloa EI soiteta, jos Big Brother on kutsunut asukkaan päiväkirjahuoneeseen.

Päiväkirjahuoneen ovi ei aina välttämättä avaudu heti. Odota kärsivällisesti.

Mikäli Päiväkirjahuoneessa on jo joku (mikrofoni roikkuu oven viereisessä naulakossa), oven vieressä odottaminen on ehdottomasti kielletty. Myös kaikenlainen kuulostelu Päiväkirjahuoneen välittömässä läheisyydessä on kielletty.

MAKUUHUONEET

Makuuhuoneiden sänkyjä ei saa siirtää. Asukkaiden on nukuttava siihen suuntaan, johon Big Brother on määrännyt.

KYLPYHUONE

Suihkusta tulee lämmintä vettä ainoastaan Big Brotherin ilmoittamana aikana.

WC

Big Brother ei tule esittämään internetissä, televisiossa tai muuallakaan luonnollisten tarpeiden suorittamista WC:ssä. Poikkeuksena tästä on esim. WC –tiloissa käyty keskustelu tai jokin muu normaalista poikkeava tapahtuma asukkaan / asukkaiden toimesta.

KEITTIÖ

Keittiössä on kaikki tarpeelliset peruskeittiövälineet.

Asukkaiden on huolehdittava keittiön siisteydestä ja hygieenisyydestä. Liesi ja uuni on sammutettava, jos asukkaat poistuvat keittiöstä.

PIHA ja TEHTÄVÄALUE

Yritykset kiivetä pihan seinälle, talon katolle tai kommunikoida ulkomaailman kanssa on ehdottomasti kielletty.

Ulkopuolelta heiteltyä tavaraa ei saa ottaa vastaan, eikä siihen saa koskea. Havaitessa alueelle heitettyä tavaraa, on siitä tehtävä välittömästi ilmoitus Big Brotherille.

Mikäli sataa lunta, terassi täytyy luoda/lakaista lumesta eikä sitä saa tahallisesti tai huolimattomuudella jäädyttää.

Talon ulkoseinällä on kaihdinverho, jonka tiellä ei saa olla esteitä. Tuolit, kengät tai muu terassilla oleva irtain on pidettävä irti seinästä. Seinää vasten ei verhon kohdalle saa myöskään laittaa mitään nojaamaan.

SAUNA

Big Brother ilmoittaa erikseen, kun saunaa käytetään. Saunomaan mentäessä mikrofoni jätetään saunan ulkopuolelle. Saunasta mennään ulkoporealtaaseen vain suihkun kautta.

ULKOPOREALLAS

Ulkoporeallas on asukkaiden käytössä silloin, kun Big Brother antaa siihen luvan. Aina ennen altaaseen menoa on asukkaan käytävä suihkussa.

Ulkoporealtaassa ei saa sukeltaa, eikä sinne saa hyppiä. Mitään vaahdottavia aineita ei saa laittaa altaaseen. Kun allasta käytetään, suojakansi pitää taitella auki ja nostaa pihan seinustalle, altaan viereen. Kun käyttö lopetetaan, suojakansi pitää laitaa takaisin paikoilleen, altaan päälle. Suojakannen päälle ei saa mennä, ei edes sen reunalle.

VARASTOHUONE

Varastohuoneessa säilytetään siivoustarvikkeita, kuivatavaroita, pakasteita yms. Big Brother täydentää peruselintarvikkeita harkintansa mukaan.

Käytön jälkeen varastohuoneesta otetut tavarat palautetaan varastohuoneeseen.

Varastohuone on asukkaiden käytettävissä joka päivä, jolloin he voivat jättää sinne tavaroita, hakea siivousvälineitä, ruokatarpeita, jne.

Big Brother ilmoittaa, kun varastohuone avataan (ovisummeri soi, kun ovi on auki).

YLEISTÄ TAVAROIDEN JA VÄLINEIDEN KÄYTÖSTÄ

Talossa ja terassilla on erilaisia huonekaluja, käyttöesineitä, viherkasveja, jne. Talon asukkaiden on pidettävä kaikesta taloon kuuluvasta irtaimesta hyvää huolta. Mitään talossa tai sen ympäristössä olevia kalusteita tai tavaroita ei saa rikkoa, viiltää, leikata, tahallisesti liata tai millään muotoa vahingoittaa. Sama koskee tietenkin myös lattioita, seiniä, ovia, ikkunoita, peilejä sekä kattoa.

Tavaroita/kalusteita saa käyttää vain niille tarkoitettuun tehtävään!

SIISTEYS JA HYGIENIA

Talon asukkaiden on itse pidettävä talo siistinä.

Varastohuoneen siivouskomerossa on imuri ja siivoustarvikkeita.

Roskat lajitellaan seuraavanlaisesti:

 • Biöjäte
 • Metalli
 • Lasi
 • Energiajae
 • Keräyskartonki
 • Pullot/tölkit

Jäteastiat löytyvät keittiötyötason luota. Jäteastiat tyhjennetään Big Brother –talon pihalla olevaan kierrätyspisteeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kierrätyspisteestä.

Talon tekstiileistä ja niiden pesetyksestä vastaa Big Brother. Asukkaat huolehtivat omien vaatteidensa puhtaudesta. Talossa on käytettävissä pyykinpesukone ja kuivausrumpu.

Kaikki Big Brother –talon tilat on siivottava ja peilit puhdistettava joka sunnuntai ennen suoraa Big Brother -lähetystä. Big Brother voi tämän lisäksi vaatia milloin tahansa peilien puhdistamista. Vaatimusta on noudatettava ripeästi.

PYYHKEET tulee ripustaa käytön jälkeen kuivumaan vain pyykinkuivaustelineeseen. Pyyhkeitä ei saa säilyttää muualla kuin pyykinkuivaustelineellä. Kaikki pyyhkeet on varustettu nimilapuilla. Jokaisen asukkaan tulee huolehtia siitä, että he käyttävät vain omia pyyhkeitään.

SHAVERIT on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Niitä ei saa missään nimessä lainata kenellekään muulle talon asukkaalle. Tämä on erityisen tärkeätä teidän henkilökohtaisen hygieniaturvallisuuden kannalta.

KYLPHUONEEN SIIVOUS suoritetaan sunnuntaisin. Kylpyhuoneen täydellisen siivoamisen suorittaa kaksi Big Brotherin nimeämää asukasta. Varusteet siivoamiseen noudetaan varastohuoneesta ja palautetaan sinne siivoustehtävän jälkeen.

Siivoajien tulee käyttää suojakäsineitä sekä kumisaappaita. Siivoaminen aloitetaan seinäpinnoista. Seinien jälkeen puhdistetaan lavuaarit ja muut tasot.

WC-pöntön puhdistamiseen käytetään ainoastaan siihen tarkoitettuja rättejä ja harjoja (kertakäyttöpuhdistusliinat sekä WC-harja). Kertakäyttöiset puhdistusvälineet ovat kertakäyttöisiä ja ne hävitetään yhden siivouskerran jälkeen.

Edellä mainittujen suoritteiden jälkeen kylpyhuoneen koko lattiapinta harjataan veteen sekoitetulla desinfioivalla pesuaineella (pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti).

Huolellinen pesuaineen huuhtominen on äärimmäisen tärkeätä. Lattia harjataan ja huuhdotaan sekä kuivataan mopeilla huolellisesti niin, että pesuainetta ei jää lattiapintaan.

BIG BROTHER –TALON VIRALLINEN PYYKINPESUPÄIVÄ ON LAUANTAI

Pyykkiä SAA pestä myös muina päivinä, mikäli siihen on mahdollisuus.

LIKAPYYKIT laitetaan niille tarkoitettuihin muovilaatikoihin, jotka sijaitsevat kylpyhuoneessa, laatikostojen alapuolella. Mies ja naisasukkaille on omat laatikkonsa.

PYYKINPESUKONEESEEN laitettavat vaatteet tulee puhdistaa irtoliasta ennen kuin ne laitetaan pesukoneeseen.

KUIVAUSRUMPU on tarkoitettu ainoastaan juuri pestyjen pyykkien kuivaamiseen. Kuivausrummun sihvilä tulee puhdistaa aina ennen kuin puhdasta pyykkiä laitetaan kuivausrumpuun.

KAMERAT, MIKROFONIT, PARISTOT, KAIUTTIMET

Asukkailla ei ole yksityisyyttä asuessaan Big Brother -talossa. Kameroilla voi kuvata kaikkialla aina.

Suurin osa talon kameroista on näkyvillä ja useat niistä ovat kauko-ohjattavia. Eri puolilla taloa on kiinteitä mikrofoneja. Jokainen asukas kantaa henkilökohtaista langatonta mikrofonia, joka koostuu kahdesta osasta - lähettimestä ja itse mikrofonista.

Mikrofonia on kannettava hereillä ollessa koko ajan (lukuun ottamatta vesialtaita, suihkua ja saunaa) ja sen on oltava toiminnassa. Asukas ei saa käyttää koruja tai asusteita, jotka saattavat osua mikrofoniin ja näin ollen aiheuttaa häiriötä.

Kun talon asukas menee nukkumaan, mikrofoni jätetään päälle ja laitetaan sängyn yläpuolelle asennettuun koukkuun tai nukkumapaikan välittömään läheisyyteen, pään vierelle.

Heti kun asukas herää, täytyy mikrofoni pukea välittömästi normaaliin tapaan päälle. Jos asukkaat esim. lähtevät yöllä vessaan tai keskustelevat pimeässä makuuhuoneessa, mikrofonien on oltava päällä ja mukana.

Lähettimen paristot pitää vaihtaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Paristolaatikko löytyy varastohuoneesta. Käytettyjä paristoja varten on oma laatikko. Paristot vaihdetaan välittömästi Big Brotherin ilmoituksen jälkeen.

Big Brother voi antaa talon asukkaille suullisia ohjeita missä ja milloin tahansa.

Kaikki yritykset manipuloida ja/tai peittää/tukkia/sulkea/häiritä kameroita, mikrofoneja tai kaiuttimia on ehdottomasti kielletty. Kamerat ja mikrofonit ovat olennainen osa talon asukkaiden turvallisuutta.

Kiinteisiin mikrofoneihin ja kameroihin koskeminen on ehdottomasti kielletty. Mikrofoneja tai kameroita ei saa peittää tai millään muulla tavalla manipuloida. Asukas ei myöskään saa oman mielensä mukaan sulkea mikrofoniaan. Asukkaat eivät saa kuiskata tai kommunikoida muulla tavalla niin, ettei Big Brother kuule tai ymmärrä.

Kameroiden/mikrofonien häirintä tai minkäänlainen huomioiminen on kiellettyä.

TURVALLISUUS/HÄTÄTILANTEET

Asukkaiden on turvallisuussyistä aina noudatettava Big Brotherin antamia ohjeita.

Talossa ja terassilla on palosammuttimet. Sammutuspeite sijaitsee sisällä palosammuttimen vieressä. Jos asukas on vähänkään epävarma, hänen ei pidä yrittää sammuttaa tulta vaan hänen on mentävä lähimmän hätäuloskäynnin luo.

Talo ja sen ympäristö on vartioitu, mutta asukkaiden on pidettävä talosta ja sen pihasta huolta kuin omastaan. Asukkaiden on muistettava sulkea terassin ovi nukkumaan mennessään. Mikäli joku ulkopuolinen yrittää päästä taloon, on asukkaiden välittömästi siirryttävä sisään, suljettava ovet ja ilmoitettava asiasta Big Brotherille.

TERVEYDENHOITO

Ensiapulaukku sijaitsee keittiön kaapissa, mikroaaltouunin yläpuolella.

Jos lääkäriä tai hammaslääkäriä tarvitaan, asukas joutuu pääsääntöisesti poistumaan talosta lääkärikäyntiä varten. Joissakin tapauksissa lääkärin voi tavata myös päiväkirjahuoneessa.

Vakavammissa sairaustapauksissa Big Brother arvioi tilanteen mukaan miten toimitaan. Jos asukas joudutaan viemään sairaalaan yli 24 tunniksi, hän ei voi enää palata takaisin Big Brother -taloon.

MUUTA

Tupakointi

Tupakointi, kynttilöiden sytyttäminen ja kaikenlainen avotulenteko on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa. Tupakointia varten on talon pihalla erikseen määritelty paikka.

Väkivalta

Väkivaltainen käytös on Big Brother talossa ehdottomasti kielletty.

Rasistinen käytös

Rasistiset puheet, eleet ja muu rasistinen käyttäytyminen on ehdottomasti kielletty.

Irtain

Mitään tehtäviä varten annettua materiaalia tai muuta Big Brother -talon irtainta, kuten huonekaluja, ei saa rikkoa, siirtää, töhriä tai muulla tavalla vahingoittaa.

Mikrofoneja haittaavat korut yms.

Korut, ketjut, tekokuituvaatteet ja muut kolisevat/kilisevät korut, asusteet ja vaatteet haittaavat mikrofoneja. Niitä ei saa käyttää tai ne voidaan takavarikoida.

Jalkineiden käyttö

Ulkojalkineiden käyttö sisätiloissa, edes tilapäisesti, on kielletty. Ulkojalkineita säilytetään terassin oven välittömässä läheisyydessä.

Perhekriisi

Jos asukkaan perheelle tai lähipiirille talon ulkopuolella on tapahtunut jotain vakavaa, Big Brother ilmoittaa asiasta asukkaalle. Jos asukkaan mielestä tilanne on niin vakava, että hänen pitää poistua talosta, tai jos Big Brother päättää asiasta asukkaan puolesta, asukas ei voi enää palata takaisin taloon.

Kaikilta muilta osin pätevät ne säännöt, jotka on määritetty jokaisen asukkaan allekirjoittamassa osallistujasopimuksessa.

SÄÄNTÖMUUTOKSET

Big Brother voi halutessaan milloin tahansa tehdä kaikkiin sääntöihin muutoksia, siitä etukäteen ilmoittamatta.

(Sub)

Kommentoi

Olohuone ja keittiö

27.08.2012 13:43
Punainen ja valkoinen ovat olohuoneen päävärit.

Talon muut huoneet

27.08.2012 13:43
Päiväkirjahuone.

Makuuhuoneet

27.08.2012 13:42
Makuuhuone.

Kylpyhuoneet

27.08.2012 13:42
Kylpyhuone.

Piha-alue

27.08.2012 13:42
BB-piha 2012.

Aurinkorannan tähtöset

Tämä sivusto sisältää tuotesijoittelua

Osa tämän sivuston sisällöstä on toteutettu yhteistyössä mainostajien kanssa.